Δημιουργία Κέντρου Αριστείας για την παρατήρηση Γης και τις τεχνολογίες διαστήματος στο ΤΕΠΑΚ

15-05-2019

Ο Δήμος Λεμεσού ως ένας από τους υποστηρικτές του έργου EXCELSIOR, τόσο στη Φάση 1 όσο και στη Φάση 2, εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια του στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για την εξασφάλιση ενός (1) από τα 14 ερευνητικά προγράμματα για τη δημιουργία Κέντρων Αριστείας από το πρόγραμμα H2020/TEAMING της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συντονιστής φορέας του εν λόγω προγράμματος είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τίτλο: «ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment (EXCELSIOR)». Σκοπός του Έργου είναι η  δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης και τις τεχνολογίες διαστήματος. Για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας θα διατεθεί συνολικά το ποσό των €30 εκατ. Συγκεκριμένα, €15 εκατ. θα διατεθούν από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και €15 εκατ. από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Δήμος Λεμεσού θα συνεργαστεί με το νέο Κέντρο Αριστείας σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας με τη χρήση έξυπνων συστημάτων δορυφορικής τηλεπισκόπησης και γεωπληροφορικής για επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με δραστηριότητες του Δήμου προς όφελος της κοινωνίας, καθώς και στη συνδιοργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων για ενημέρωση του ευρύτερου κοινού. Ο Δήμος Λεμεσού χαιρετίζει τη δημιουργία πέραν των 120 θέσεων εργασίας στο Κέντρο Αριστείας. Στόχος είναι να καταστεί η Λεμεσός πόλη της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας.