Δίκτυο Μεσογειακών Διαπολιτισμικών Πόλεων: Νεολαία – Αθλητισμός – Ένταξη 2021

3-11-2021

Στα πλαίσια του έργου «Δίκτυο Μεσογειακών Διαπολιτισμικών Πόλεων: Νεολαία – Αθλητισμός – Ένταξη 2021», ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με τους Ναυτικούς Ομίλους Λεμεσού και Αμμοχώστου και Μέσα Γειτονιάς, στις 9 και 16 Οκτωβρίου 2021, υλοποίησε με επιτυχία μια σειρά από δραστηριότητες του έργου που αφορούν την διαπολιτισμική ένταξη. Μέσα από εργαστήρια και παρουσιάσεις, οι ομάδες νέων που προέρχονται από διάφορες κοινότητες που διαμένουν στη Λεμεσό, είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν και να δοκιμάσουν διάφορα θαλάσσια σπορ. Βασισμένες στη συνεργασία, το διάλογο, την ομαδική εργασία και τη φιλία μεταξύ των συμμετεχόντων, οι τοπικές οργανώσεις-εταίροι παρείχαν στους νεαρούς συμμετέχοντες μια εισαγωγή στα ναυταθλήματα.

Το έργο Mediterranean Intercultural Cities Network συντονίζεται από το Δήμο Λεμεσού και σ΄ αυτό συμμετέχουν οι δήμοι Ιωάννινων και Χάιφας. Η χρηματοδότηση των δράσεων γίνεται από το Πρόγραμμα Διαπολιτισμικών Πόλεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο οποίο η Λεμεσός είναι μέλος από το 2010. Το πρόγραμμα Διαπολιτισμικές Πόλεις υποστηρίζει τις πόλεις στην αναθεώρηση των πολιτικών τους μέσω μιας διαπολιτισμικής οπτικής, καθώς και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων διαπολιτισμικών στρατηγικών ώστε να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα της πολιτισμικής διαφορετικότητας.