Γνωστοποίηση γραπτών εξετάσεων Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας

24-09-2020

Ο Δήμος Λεμεσού γνωστοποιεί ότι οι γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση της θέσης  Λειτουργού Τεχνικής  Υπηρεσίας (Αρχιτέκτονα / Πολεοδόμου – Πολιτικού Μηχανικού) στον Δήμο Λεμεσού θα διεξαχθούν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 2020 από τις 9:00 π.μ μέχρι τις 12:00μ. στο Αμφιθέατρο 1, κτήριο Τάσος Παπαδόπουλος (ισόγειο), Γωνία Οδών Θέμιδος και Ιφιγενείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Επιστολές με την  εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης στάλθηκαν  συστημένες σε όλους τους  υποψήφιους.