Γνωστοποίηση γραπτών εξετάσεων για τις θέσεις Λειτουργού Πληροφορικής και Εσωτερικού Ελεγκτή

19-03-2021

Ο Δήμος Λεμεσού γνωστοποιεί τα πιο κάτω :

Α. Λειτουργός Πληροφορικής.

Η γραπτή εξέταση  για την πλήρωση της θέσης του Λειτουργού Πληροφορικής  στον Δήμο Λεμεσού θα διεξαχθεί το Σάββατο 10 Απριλίου,   2021 από τις 10:00 μέχρι τις 13:00  στο Αμφιθέατρο Αρ. 1, ισόγειο κτιρίου Τάσος Παπαδόπουλος ΤΕΠΑΚ (οδός Θέμιδος 1).

Η γραπτή εξέταση θα είναι διάρκειας 3 ωρών και θα περιλαμβάνει τα πιο κάτω θέματα:

ΜΕΡΟΣ Α΄:Τεστ Ικανοτήτων ( Βαρύτητα 30%) που θα αποτελείται από τα πιο κάτω:

  • Τεστ Αφαιρετικής Ικανότητας
  • Τεστ Λεκτικού Συλλογισμού
  • Τεστ Αριθμητικής Ικανότητας

ΜΕΡΟΣ Β΄: Ειδικό Θέμα (Βαρύτητα 70%): Η γραπτή εξέταση του ειδικού θέματος, θα περιλαμβάνει ερωτήσεις που θα αποσκοπούν στη διαπίστωση των γνώσεων σε θέματα που σχετίζονται με τις εργασίες, ευθύνες και καθήκοντα της θέσης Λειτουργού Πληροφορικής.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι στην προφορική εξέταση που θα ακολουθήσει βάσει του περί Αξιολόγησης υποψηφίων Νόμου 6 (Ι)1998 θα κληθούν οι τρεις (3) πρώτοι επιτυχόντες της γραπτής εξέτασης.

Σχετικές επιστολές έχουν σταλεί ταχυδρομικώς σε όλους τους υποψήφιους.

Β. Εσωτερικός Ελεγκτής.

Η γραπτή εξέταση για την θέση Εσωτερικού Ελεγκτή θα διεξαχθεί το Σάββατο 10 Απριλίου,   2021 από τις 10:00 μέχρι τις 13:00  στο  Αμφιθέατρο Αρ. 2, ισόγειο κτιρίου Τάσος Παπαδόπουλος ΤΕΠΑΚ (οδός Θέμιδος 1).

Η γραπτή εξέταση θα είναι διάρκειας 3 ωρών και θα περιλαμβάνει τα πιο κάτω θέματα:

ΜΕΡΟΣ Α΄: Ένα Τεστ Ικανοτήτων (Βαρύτητα 30%) που θα αποτελείται από τα πιο κάτω:                           

  •  Τεστ Αφαιρετικής Ικανότητας
  •  Τεστ Λεκτικού Συλλογισμού
  • Τεστ Αριθμητικής Ικανότητας

ΜΕΡΟΣ Β΄: Ειδικό Θέμα (Βαρύτητα 70%):

Το ειδικό θέμα θα περιλαμβάνει ερωτήσεις γνώσεων και κρίσης σε θέματα που άπτονται των εργασιών, καθηκόντων και ευθυνών του Εσωτερικού Ελεγκτή

Περαιτέρω σημειώνετε ότι στην προφορική εξέταση που θα ακολουθήσει, θα κληθούν σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι τέσσερεις (4) πρώτοι επιτυχόντες στην γραπτή εξέταση.

Σχετικές επιστολές έχουν σταλεί ταχυδρομικώς σε όλους τους υποψήφιους.