Γίνε μέλος της προσπάθειας του euPOLIS να φέρει τη φύση στη γειτονιά του Δημόσιου Κήπου της Λεμεσού

3-06-2021

Ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), επιστήμονες και επαγγελματίες από την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη, υλοποιεί το διεθνές έργο euPOLIS, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 και στοχεύει στην αντικατάσταση ή τον συνδυασμό των παραδοσιακών δαπανηρών μηχανικών συστημάτων τα οποία έχουν κατασκευαστεί για την προστασία του περιβάλλοντος, με φυσικά συστήματα για τη δημιουργία ανθεκτικών αστικών οικοσυστημάτων με κύκλο ζωής χαμηλότερου κόστους και ταυτόχρονα ενίσχυση της δημόσιας υγείας και ευεξίας. Οι στόχοι του έργου είναι να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των πόλεων με παρεμβάσεις κατάλληλων πινάκων πολεοδομικού σχεδιασμού και συνδημιουργίας βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς αστικών χώρων.

Ο ρόλος του Δήμου Λεμεσού στο euPOLIS είναι η παρακολούθηση, υποστήριξη και συμβολή με δεδομένα που αφορούν τις τοπικές συνθήκες, μετρήσεις βελτιστοποίησης, δυνατότητες και τυχόν κενά που μπορεί να υπάρχουν αναφορικά με φυσικές λύσεις.

Ο Δήμος Λεμεσού έχει ετοιμάσει ερωτηματολόγιο και καλεί το κόσμο της Λεμεσού, να εκφράσει την άποψη του σχετικά με υλοποιήσεις και αναβαθμίσεις τις οποίες θεωρούν ιδανικότερες για το κομμάτι του Δημοτικού Κήπου στο παραλιακό μέτωπο. Στην έρευνα θα συμπεριληφθούν επίσης διάφορα κίνητρα αλληλεπίδρασης με ομάδες που ζουν και εργάζονται στις περιοχές επίδειξης σε συνδυασμό με τα ενδιαφέροντα τους, όπως ο αθλητισμός, πολιτισμός, κοινωνική αλληλεπίδραση, οικογενειακές επισκέψεις, εργασία κ.α.

 

Προσκαλούμε λοιπόν τους δημότες μας να συμμετάσχουν στην προσπάθεια να φέρουμε περισσότερο υγιή και πλούσια φύση στη γειτονιά τους, ώστε να βελτιώσουμε την υγεία και την ευημερία των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών της περιοχής τους.

Για τη συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια, βρείτε το ερωτηματολόγιο στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://forms.gle/7KZ5f37hFm2zbMCF8