Αξιολόγηση της κατάστασης σε ότι αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος των κουνουπιών στην δυτική Λεμεσό

4-03-2019

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 4 Μαρτίου 2019 ευρεία σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Δήμαρχος Λεμεσού με θέμα την «Αξιολόγηση της κατάστασης σε ότι αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος των κουνουπιών στην δυτική Λεμεσό».  Στη σύσκεψη ήταν παρόντες πέραν των προέδρων των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, εκπρόσωποι των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου, των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και του Δήμου Λεμεσού, του Έπαρχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γεωργίας, των Δημοσίων Έργων, του Τμήματος Δασών, της Υπηρεσίας Θύρας και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων.

Κατά τη σύσκεψη έγινε ανταλλαγή απόψεων για το σοβαρό αυτό θέμα που ταλαιπωρεί τις περιοχές γύρω από την Αλυκή Ακρωτηρίου εν’ όψει και της αναμενόμενης αύξησης του προβλήματος λόγω της πολυομβρίας που διανύουμε.

Όπως ενημερώθηκε η σύσκεψη το τελευταίο  χρόνο συστάθηκε Ομάδα Περιορισμού και Ελέγχου Κουνουπιών, που αποτελείται από αντιπροσώπους των Υπηρεσιών Υγείας της Δημοκρατίας, των Βάσεων και του Δήμου αλλά και άλλων συναφών Τμημάτων και Υπηρεσιών.  Η ομάδα αυτή συσκέπτεται πάνω σε μηνιαία βάση και παρακολουθεί το πρόβλημα των κουνουπιών ολόχρονα.

Σκοπός της Ομάδας είναι η εκπόνηση και εφαρμογή συμφωνημένων Σχεδίων Δράσης για τον περιορισμό και την διαχείριση των κουνουπιών στις επηρεαζόμενες περιοχές.

Μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης 2018 – 19 έγιναν ή θα γίνουν τα πιο κάτω:

  • Σταδιακή βελτίωση της προσβασιμότητας σε ελώδεις περιοχές, διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα ψεκασμών προνυμφοκτονίας με τη χρήση περιβαλλοντικά αποδεκτού προνυμφοκτόνου (Bti)
  • Αγοράστηκαν πιο αποτελεσματικά μηχανήματα από την Υπηρεσία των Βάσεων με ταυτόχρονη πρόσληψη περισσότερων εποχιακών εργατών, για ενίσχυση της ψεκαστικής δραστηριότητας που επιτελεί ολόχρονα το μόνιμο προσωπικό.
  • Οι Υπηρεσίες Υγείας του Υπουργείου και του Δήμου Λεμεσού, θα συνεχίσουν τους ψεκασμούς προνυμφοκτονίας, καθώς και τη πληροφόρηση του κοινού για λήψη μέτρων προς εξάλειψη πιθανών εστιών εκκόλαψης κουνουπιών, αλλά και την ατομική προστασία των πολιτών.
  • Επιπρόσθετα, με δαπάνες των Βρετανικών Βάσεων και τεχνική υποστήριξη της Επαρχιακής Διοίκησης αλλά και του Τμήματος Δασών έγινε απομάκρυνση των απορριμμάτων που απορρίπτονται παράνομα από ασυνείδητους συμπολίτες μας.  Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες με την εμπλοκή και εθελοντών με διοργάνωση εκστρατειών καθαριότητας.
  • Τέλος αναμένεται εντός του Μαρτίου η εγκατάσταση των παγίδων προσέλκυσης κουνουπιών (Mosquito Magnets), οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στην καταπολέμηση των ακμαίων κουνουπιών που ξεφεύγουν από την προνυμφοκτονία.

Κατά τη συζήτηση οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων της περιοχής έθεσαν έντονα το θέμα της καταπολέμησης των τέλειων εντόμων που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τους κατοίκους, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.  Το θέμα ανέλαβε να συζητήσει η Ομάδα Ελέγχου των Κουνουπιών με την συμμετοχή όλων των ειδικών για την αποτελεσματικότητα και τη δράση των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για ψεκασμούς ακμαιοκτονίας, διαφυλάσσοντας έτσι το περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία.