Από τα λόγια στα εργα! Αρχίζουν τα αντιπλημμυρικά έργα.

10-02-2021

Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τη Λεμεσό.

Είναι μια μέρα ορόσημο στην προσπάθεια για τερματισμό της μακρόχρονης ιστορίας πλημμυρών που ταλαιπωρούν την πόλη  μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 

Παρόλον ότι οι πλημμύρες στη Λεμεσό χρονολογούνται, κυριολεκτικά, εδώ και αιώνες, το πρόβλημα επιδεινώθηκε σταδιακά, γιατί η τεράστια ανάπτυξη της πόλης τις τελευταίες δεκαετίες δεν συνοδεύτηκε με την ανάλογη αντιπλημμυρική υποδομή, αλλά και εξαιτίας των επιδεινούμενων κλιματικών αλλαγών των τελευταίων χρόνων.

Με την υπογραφή του σημερινού συμβολαίου, αρχίζει η διαδικασία να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στην αντιπλημμυρική προστασία της Λεμεσού. Σήμερα γίνεται ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος. Ξεκινά ένα μεγάλο έργο υποδομής, ένα έργο ουσίας, ένα έργο που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Λεμεσού, και που θα συμβάλει εις το να μετατραπεί η πόλη μας σε μια σύγχρονη, ανεπτυγμένη πόλη.

Το μεγάλο Αντιπλημμυρικό Έργο που υπογράφουμε σήμερα εκτείνεται και στους πέντε Δήμους της Μείζονος Λεμεσού, οι οποίοι εμπίπτουν στα όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, όπως είναι γνωστό, πέραν της κατασκευής και  λειτουργίας του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος των υγρών αποβλήτων της Μείζονος Λεμεσού έχει ως στόχο την κατασκευή και διαχείριση της βασικής υποδομής του συστήματος αποχέτευσης των όμβριων υδάτων.

Το Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας την ύψιστη σημασία που έχει για την ανάπτυξη μιας πόλης η ορθή  διαχείριση των όμβριων υδάτων, προχώρησε το 1992 στην εκπόνηση του  πρώτου Ολοκληρωμένου Σχέδιου Αποχέτευσης Όμβριων Υδάτων (Masterplan).  

Άνκαι, έκτοτε, έχουν κατασκευαστεί από το ΣΑΛΑ αντιπλημμυρικά έργα συνολικού κόστους πέραν των 52 εκατομμυρίων ευρώ, η υφιστάμενη σήμερα αντιπλημμυρική υποδομή της πόλης δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Το Συμβούλιο, θέλοντας να αντιμετωπίσει ριζικά το πρόβλημα των πλημμυρών, τροχοδρόμησε την εκτέλεση των επιπρόσθετων, αναγκαίων  αντιπλημμυρικών έργων και μπήκε κυριολεκτικά σε ένα αγώνα δρόμου.

Ενδεικτικά να αναφέρω ότι μετά από εντατικές προσπάθειες και διαδοχικές συσκέψεις με τα συναρμόδια Υπουργεία, στις 15/2/2017, μόλις  1½ μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων του νέου ΔΣ του ΣΑΛΑ, έγινε κατορθωτή  η έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο για την υλοποίηση μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων σε όλη την περιοχή στις βόρειες περιοχές της μείζονος Λεμεσού συνολικού ύψους 28 εκ ευρώ (16 εκ. ευρώ από την Κυβέρνηση και 12 εκ. ΣΑΛΑ), καλύπτοντας περιοχές και από τους πέντε δήμους της Μείζονος Λεμεσού. Λόγω δε της σοβαρότατης στενότητας των δημόσιων οικονομικών, για να πειστεί η Κυβέρνηση να εγκρίνει τη υλοποίηση του έργου, το ΣΑΛΑ για αποφυγή άλλων καθυστερήσεων, πρότεινε στην Κυβέρνηση την πρωτόγνωρη και ριζοσπαστική λύση, όπως η Κυβερνητική συνεισφορά ύψους 16 εκ. ευρώ καταβάλλεται στο ΣΑΛΑ με οκτώ ετήσιες δόσεις ύψους 2 εκ. η κάθε μια, πρόταση που έγινε αποδεκτή από την Κυβέρνηση.

Χωρίς καθυστέρηση, το Μάρτιο του 2017, η Ολομέλεια του Συμβουλίου  κίνησε τις διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων: Ετοιμασία εγγράφων προσφοράς και όρων εντολής για Σύμβουλους Μηχανικούς, εξασφάλιση εγκρίσεων από τα διάφορα Κυβερνητικά Τμήματα όπως ΤΔΕ, Τμήμα Πολεοδομίας, Τμήμα Αρχαιοτήτων κλπ, προκήρυξη προσφοράς για ετοιμασία μελετών και εγγράφων προσφοράς, ετοιμασία των μελετών κατασκευής των έργων, ετοιμασία εγγράφων προσφοράς για ανάθεση σε εργολάβους την εκτέλεση των έργων, εξασφάλιση εγκρίσεων από τα διάφορα Κυβερνητικά Τμήματα όπως η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκήρυξη προσφοράς για την εκτέλεση των έργων, διαδικασίες αξιολόγησης και κατακύρωσης, και φτάσαμε αισίως στη σημερινή υπογραφή της Συμβάσης εκτέλεσης των έργων συνολικής αξίας 16.5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Το παρόν έργο θα έχει διάρκεια 30 μήνες και αφορά την κατασκευή δικτύου αγωγών μήκους 20 χιλιομέτρων σε περιοχές του Δήμου Λεμεσού, του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών, του Δήμου Μέσα Γειτονιάς, του Δήμου Αγίου Αθανασίου, και του Δήμου Γερμασόγειας.

Με το έργο αυτό θα εκτρέπονται τα όμβρια ύδατα από τις βόρειες περιοχές της μείζονος Λεμεσού προς τις κοίτες των ποταμών ή προς υφιστάμενα συστήματα όμβριων, έτσι ώστε να μειωθεί ο όγκος των επιφανειακών νερών που πλημμυρίζουν συγκεκριμένες περιοχές της πόλης και να μην αφήνεται το νερό να κατέρχεται νοτιότερα προς το κέντρο της πόλης.  

Το σημερινό έργο είναι το πρώτο από 3 μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα. Τα άλλα δύο αφορούν τα αντιπλημμυρικά έργα για το κέντρο της Λεμεσού, και το έργο της Ευαγόρας Λανίτη στην Αγία Φύλα.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω σήμερα ότι έχει ολοκληρωθεί πριν λίγες μέρες ο λεπτομερής σχεδιασμός για το Αντιπλημμυρικό Έργο στο Κέντρο της Λεμεσού, και αναμένεται εντός των επόμενων βδομάδων να προκηρυχθεί ο Διαγωνισμός για το κατασκευαστικό μέρος του έργου. Για το έργο αυτό, αναμένεται να αρχίσουν οι κατασκευαστικές εργασίες εντός του 2021 και το ΣΑΛΑ θα παρουσιάσει πολύ σύντομα τον σχεδιασμό του Αντιπλημμυρικού Έργου του Κέντρου της Λεμεσού προς το κοινό της Λεμεσού και τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Επίσης, έχει πρόσφατα τροχοδρομηθεί και συγκεκριμενοποιηθεί με καθορισμένα χρονοδιαγράμματα το μεγάλο έργο του τετραγωνικού οχετού κατά μήκος της οδού Ευαγόρα Λανίτη, το οποίο θα εκτρέπει ουσιαστικά ολόκληρο τον ποταμό της Αγίας Φύλας προς την κοίτη του ποταμού Γαρίλλη, δίδοντας ένα οριστικό τέλος στο πρόβλημα των πλημμυρών στην περιοχή της Αγίας Φύλας. Για το έργο αυτό αναμένεται να αρχίσουν οι κατασκευαστικές εργασίες περί τον Οκτώβριο του 2022 και θα έχει διάρκεια υλοποίησης 16 μήνες.

Πέραν των πιο πάνω, το Συμβούλιο, ως πρωτοπόρος στην εφαρμογή αειφόρων συστημάτων διαχείρισης όμβριων, προχωράει με ταχείς ρυθμούς και με την υλοποίηση δύο επιπρόσθετων έργων, συγκεκριμένα τη Δεξαμενή Ανάσχεσης Όμβριων Υδάτων στην Αγία Φύλα και τη Λίμνη Κατακράτησης Όμβριων στον Άγιο Αθανάσιο.

Το ΣΑΛΑ, ένας υγιής, ευυπόληπτος και αποτελεσματικός Δημόσιος Οργανισμός, αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την ικανότητα του για υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής και επιβεβαιώνει τη φήμη του ότι αποτελεί ένα πρότυπο Δημόσιου Οργανισμού.

Πέραν των προαναφερθέντων έργων στον τομέα των Όμβριων, το ΣΑΛΑ έχει ένα πολύ φιλόδοξο και εκτενές αναπτυξιακό πρόγραμμα και αναμένεται εντός των επόμενων χρόνων να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μεγάλα έργα, αξίας πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρώ και στον τομέα των Λυμάτων. Μερικά από τα έργα που προγραμματίζονται είναι:

  • Το έργο αποχέτευσης λυμάτων στην κοινότητα Παλώδιας, για το οποίο έχει ήδη προκηρυχθεί ο Διαγωνισμός για πρόσληψη Συμβούλων Μηχανικών
  • Έχει επίσης ήδη ολοκληρωθεί ο λεπτομερής σχεδιασμός για το σύστημα αποχέτευσης λυμάτων σε εννέα Κυβερνητικούς Οικισμούς και Οικισμούς Αυτοστέγασης στην ευρύτερη αστική περιοχή της Λεμεσού
  • Να αναφέρω ότι οι εργασίες κατασκευής του Εργοστασίου Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δυτική Λεμεσό συνεχίζονται κανονικά και αναμένεται το έργο αυτό να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 και παράλληλα έχουν αρχίσει οι κατασκευαστικές εργασίες για ανέγερση του Μεγάλου Αντλιοστασίου στο Ζακάκι, το οποίο επίσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022.
  • Και ασφαλώς το μεγάλο και πολύπλοκο έργο της επέκτασης του ΣΑΛΑ στις δυτικές περιοχές της Λεμεσού, συγκεκριμένα, Ύψωνα, Κολόσσι, Ερήμη, Επισκοπή, Τραχώνι, Ασώματο, Ακρωτήρι και Τζερκέζ, που αποτελεί για το ΣΑΛΑ μια τεράστια πρόκληση.
  • Τέλος να αναφέρω και την ολοκλήρωση αυτή τη βδομάδα ενός ακόμα σημαντικού έργου υποδομής για την πόλη μας, αυτού της ανακαίνισης και αναβάθμισης του κεντρικού παραλιακού αγωγού, που κατασκευάστηκε πριν από  30 σχεδόν χρόνια. Με το έργο αυτό, διασφαλίζεται η αξιοπιστία του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων της Λεμεσού για τα επόμενα 50 περίπου χρόνια.

Το ΣΑΛΑ παραμένει ένας οικονομικά εύρωστος και υγιής οργανισμός. Εξαιτίας της σώφρονος διαχείρισης των οικονομικών του Οργανισμού, η σταδιακή μείωση των αποχετευτικών τελών με τα οποία επιβαρύνονται οι συνδημότες μας που άρχισε το 2018, συνεχίστηκε και κατά το 2019 και 2020, ως ένα δείγμα  γραφής,  του σεβασμού που το Συμβούλιο επιδεικνύει στους πολίτες. Για το 2021 το ΣΑΛΑ, αφού έλαβε υπόψη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που πλήττει ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, αποφάσισε να βελτιώσει τις ελαφρύνσεις σε δυσπραγούντες και συνταξιούχους και να συνεχίσει την πολιτική εκπτώσεων σε αγροτικά τεμάχια.

Κλείνοντας, θέλω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΛΑ να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στον σχεδιασμό για την προώθηση του Αντιπλημμυρικού Έργου της Μείζονος Λεμεσού:

  • Τους συνάδελφους Δήμαρχους Κάτω Πολεμιδιών, Μέσα Γειτονιάς, Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας, και τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων τους  για την άψογη συνεργασία στον σχεδιασμό του έργου, καθώς επίσης και τους φίλους κοινοτάρχες Αγίου Τύχωνα, Πύργου, Παρεκκλησιάς, Μουτταγιάκας, Πάνω Πολεμιδιών και Παλώδιας.
  • Τον ΓΔ και το προσωπικό του ΣΑΛΑ, αλλά και τον τέως ΓΔ του ΣΑΛΑ
  • Τις εμπλεκόμενες Κυβερνητικές Υπηρεσίες και ιδιαίτερα την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, το Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, και το Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Δημοσίων Έργων για την αποτελεσματική τους στήριξη και συμβολή.
  • Τους Συνεργάτες και Συμβούλους μας, ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, και ασφαλώς την ανάδοχο ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΙ  ZEMCO, που είμαι σίγουρος θα εκτελέσουν το έργο σύμφωνα με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και χωρίς καθυστερήσεις και άλλες επιπλοκές.
  • Καθώς επίσης και προς όλους τους οργανισμούς και φορείς που συνεργάστηκαν με το ΣΑΛΑ για το έργο αυτό. 

Εύχομαι δύναμη, αντοχή και κουράγιο σε όλους που θα εμπλακούν στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου και η ώρα η καλή!

 

Σας ευχαριστώ,

Νίκος Νικολαϊδης