Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για την πλήρωση μιας θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή και μιας θέσης Λειτουργού Πληροφορικής.

26-05-2021

Ο Δήμος Λεμεσού γνωστοποιεί τα αποτελέσματα  των γραπτών εξετάσεων που διεξήχθησαν το Σάββατο 10 Απριλίου 2021 για την πλήρωση των ως άνω θέσεων.

  1. Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για τη  θέση Εσωτερικού Ελεγκτή
  2. Αποτελέσματα γραπτή εξέτασης για τη θέση Λειτουργού Πληροφορικής