Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για την πλήρωση δύο (2) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργών Τεχνικών Υπηρεσιών

4-12-2020
Ο Δήμος Λεμεσού, γνωστοποιεί τον κατάλογο κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση, η οποία διεξήχθη το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020, για την πλήρωση δύο (2) κενών μόνιμων θέσεων  Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας. 
Οι τέσσερις πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας σε κάθε θέση, θα κληθούν σε προφορική εξέταση.