Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλαση της πλατείας Ηρώων και παρόδων στη Λεμεσό

12-03-2020

Η Κριτική Επιτροπή, αφού μελέτησε όλες τις υποβληθείσες μελέτες με βάση τους Όρους Προκήρυξης του Διαγωνισμού, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την ακόλουθη σειρά κατάταξης:

2ο Βραβείο απονέμεται στη μελέτη με κωδικό 90415 - Σωκράτης Στρατής – AA&U for Architecture, Art and Urbanism, Χρήστος Πασαδάκης – KIS architecture

Απονέμονται τρεις (3) έπαινοι στις μελέτες με κωδικούς:

(α)        51321 -  Σωκράτους Ηλιάνα, Ανδρέας Σάββα, Κώστας Οικονόμου, Μαρία Κωνσταντίνου

(β)        59132 -  Σπύρος Θ. Σπύρου και Χάρης Χριστοδούλου

(γ)        82521 -  Ελευθέριος Βομβολάκης και Νικόλαος Σαμουργκανίδης

Όλοι οι έπαινοι έχουν την ίδια βαρύτητα.

Δεν απονεμήθηκε 1ο βραβείο και 3ο βραβείο.

Η δημοσιογραφική διάσκεψη και η έκθεση των μελετών, θα γίνει σε χρόνο που θα ανακοινωθεί αργότερα.