Αναστολή μαθημάτων Ανοικτού Σχολείου Δήμου Λεμεσού

20-10-2020

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι η προγραμματισμένη για τις 19/10/20 έναρξη των μαθημάτων του Ανοικτού Σχολείου Δήμου Λεμεσού αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας. 

Η λήψη της συγκεκριμένης απόφασης κατέστη αναγκαία μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού  να αναστείλει  όλα τα μαθήματα – δραστηριότητες που πραγματοποιούνται τα απογεύματα σε σχολικούς χώρους.