Ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού σχετικά με τις διαδικασίες προαγωγών

1-02-2019

Ο Δήμος Λεμεσού εκφράζει τη λύπη του για την σημερινή ανακοίνωση της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ σχετικά με ψεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά σε προαγωγή υπαλλήλου του Δήμου για πλήρωση κενής θέσης.

Οι θέσεις που εκφράζονται στην ανακοίνωση της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ στερούνται παντελώς κάθε αντικειμενικής τεκμηρίωσης τόσο νομοτυπικά όσο και πολιτικά.

Η συγκεκριμένη απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μια απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες και ακολουθήθηκαν κατά γράμμα οι προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία διαδικασίες.

Ο Δήμος Λεμεσού διευκρινίζει ότι οι όλες διαδικασίες προαγωγών και προσλήψεων στο Δήμο γίνονται πλέον στη βάση της απόλυτης νομιμότητας, με προσήλωση στις αρχές της χρηστής διοίκησης, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. Τονίζεται με έμφαση ότι δεν πρόκειται να επιτραπεί η επαναφορά παλιότερων πρακτικών αδιαφάνειας και κομματικών σκοπιμοτήτων.