Ανακοίνωση - Διοργάνωση Λεμεσίων 2019

26-12-2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Νεολαίας προκηρύσσουν τη διοργάνωση των ΛΕΜΕΣΙΩΝ 2019.

Καλούνται όσα αθλήματα ενδιαφέρονται για συμμετοχή να συμπληρώσουν την αίτηση ενδιαφέροντος η οποία βρίσκεται  πιο κάτω, μέχρι τις 10/1/2019 και να την αποστείλουν στο email: maria.antoniou@limassolmunicipal.com.cy

Τονίζεται ότι ο Δήμος δεν θα δεχθεί οποιανδήποτε αίτηση μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισμού και την Οργανωτική Επιτροπή των Λεμεσίων και ο τελικός κατάλογος των εκδηλώσεων των ΛΕΜΕΣΙΩΝ 2019 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 28/2/2019.

Αίτηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα ΛΕΜΕΣΙΑ 2019

Κριτήρια για συμμετοχή στα ΛΕΜΕΣΙΑ 2019

Έμμεσες Χορηγίες από τα ΛΕΜΕΣΙΑ