Ανακοίνωση για το Δημοτικό Κέντρο Χορού

16-09-2020

Ο πρόωρος θάνατος του Λάμπρου Λάμπρου, διεθνώς καταξιωμένου χορευτή και χορογράφου, ιδρυτή και Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Κέντρου Χορού Λεμεσού από το 2006, καταγράφεται ως μια δυσάρεστη τροπή για τα πολιτιστικά πράγματα της Λεμεσού και της Κύπρου εν γένει. Παρά το μεγάλο κενό που δημιουργείται με την απώλεια του Καλλιτεχνικού του Διευθυντή, το Δημοτικό Κέντρο Χορού θα συνεχίσει τη λειτουργία του ως ένας πρωτοπόρος φορέας για την περαιτέρω ενίσχυση και προώθηση της τέχνης του χορού, με δράσεις που σύντομα θα καθοριστούν αφού υπάρξουν οι απαιτούμενες διαβουλεύσεις και συζητήσεις με τους αρμόδιους παράγοντες καθώς και τους συνδέσμους χορού της πόλης μας, η οποία παρουσιάζει μια μακρά και πλούσια παράδοση στον συγκεκριμένο τομέα, όπου μάλιστα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια πρωτοφανής άνθιση και κινητικότητα.