Ανακοίνωση για την τοποθέτηση σακουλιών σκυβάλων κατά την μέρα της περισυλλογής

19-11-2018

Επειδή έχει παρατηρηθεί σε αρκετές περιπτώσεις να τοποθετούνται σακούλια με σκύβαλα, καθώς επίσης και ανακυκλώσιμα είδη εκτός των ημερών και ωρών περισυλλογής τους με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρότατη οχληρία, να παρασύρονται χαρτοκιβώτια από τους ανέμους στους δρόμους με ορατό τον κίνδυνο πρόκλησης δυστυχημάτων και πλημμυρών από το φράξιμο των φρεατίων.

Ως εκ τούτου, καλείται το κοινό να τοποθετεί τα σκύβαλα του κατά την ημέρα της περισυλλογής.

Επιπρόσθετα, τα χαρτοκιβώτια θα πρέπει να σπάζονται, να δένονται και να τοποθετούνται επίσης λίγο πριν την ώρα της περισυλλογής.