Ανακοίνωση για μηνιαίες κάρτες στάθμευσης

21-06-2019

Ο Δήμος Λεμεσού πληροφορεί  το κοινό και ιδιαίτερα τους μηνιαίους χρήστες του χώρου στάθμευσης Εναερίου, ότι λόγω του υφιστάμενου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης δεν έχει τη δυνατότητα να προκρατεί ή να εξασφαλίζει θέσεις στάθμευσης, πολιτική που πάντοτε εφαρμοζόταν για όλους τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης.

Γι’ αυτό το λόγο ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι με την αγορά κάρτας ή καρτών στάθμευσης δεν εξυπακούεται και η εξασφάλιση χώρου στάθμευσης αφού η ζήτηση είναι μεγάλη και οι διαθέσιμοι χώροι περιορισμένοι.

Ευχαριστούμε και  ευελπιστούμε  στην κατανόηση όλων των επηρεαζομένων.