Ανακοίνωση για κλάδεμα δέντρων στο παραλιακό μέτωπο

31-01-2019

Αναφορικά με το κλάδεμα των δέντρων στο παραλιακό μέτωπο, ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Οι λόγοι για τους οποίους το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου διενεργεί «βαθύ» κλάδεμα στους φίκους που βρίσκονται στη στενή νησίδα νότια του ποδηλατόδρομου και στους ευκαλύπτους που βρίσκονται στα ανατολικά της αποβάθρας του Εναερίου  αφορούν  στην ασφάλεια του κοινού και στην επιβίωση των ίδιων των δέντρων.

Συγκεκριμένα, λόγω της κατασκευής της νησίδας νότια του ποδηλατόδρομου, το ριζικό σύστημα των φίκων που βρίσκονται κατά μήκος δεν έχει την αναγκαία μηχανική στήριξη, με  αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους πάνω σε διερχομένους πεζούς και ποδηλάτες.  Αναφορικά δε με τους ευκαλύπτους το κλάδεμα που γίνεται επιβάλλεται για να περιοριστεί η υπερβολική κάθετη ή και πλευρική ανάπτυξη των στελεχών και κλαδιών τους που οδηγεί στη θραύση τους.

Σημειώνεται ότι τα κλαδιά και το φύλλωμα στα δέντρα που κλαδεύεται θα αρχίσει να επανέρχεται σε μερικές βδομάδες.

Ο Δήμος Λεμεσού διαβεβαιώνει το κοινό ότι η διαχείριση του αστικού πρασίνου γίνεται με ορθολογισμό και με την εφαρμογή των απαραίτητων καλλιεργητικών μεθόδων, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη και άδεια του Τμήματος Δασών.  Αυτή η διαχείριση θα συνεχιστεί με μια προσπάθεια για μεγαλύτερη επικέντρωση και σε θέματα αισθητικής και εμφάνισης των δεντροστοιχιών.