Αναγέννηση στη Λεμεσό

2-07-2020

Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις συνοικίες αποτελεί τη βασική και πρώτη προτεραιότητα του Δήμου. Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις τερματίζουμε την εικόνα περιθωριοποίησης κάποιων γειτονιών και ενισχύουμε την ισόρροπη ανάπτυξη σε όλες τις γειτονιές προς όφελος του κάθε δημότη της Λεμεσού. Σήμερα κάνουμε ακόμα ένα βήμα για να ολοκληρώσουμε το όραμα μας για βιώσιμη ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη σε όλη τη Λεμεσό. Η Πλατεία Αναγέννησης αποτελεί συνέχεια των έργων που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στις συνοικίες της πόλης.

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια που παραδίδουμε σήμερα αυτό το έργο που βελτιώνει την εικόνα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Η ανάπλαση της πλατείας με συνολικό κόστος €610.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  εντάσσεται στα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη»). Μέσα από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα προχώρησε η ανάπλαση τεσσάρων πλατειών συνολικού κόστους €2.4 εκατ., και συγκεκριμένα πέραν της Πλατείας Αναγέννησης : η Πλατεία Αριστείδη Κουδουνάρη (παρά την οδό Νίκου Ρούσου), η Πλατεία Συντάγματος (η οποία περιλαμβάνει και την οδό Ερμού) και η Πλατεία παρά την οδό Φιλελλήνων (ΣΙΝΕ ΒΟΛΟΣ).   

Τα οφέλη από τις αναπλάσεις

Τα άμεσα οφέλη από τα έργα ανάπλασης στις καρδιές των συνοικιών είναι η αναστροφή της υφιστάμενης κατάστασης περιθωριοποίησης, η βελτίωση της κυκλοφοριακής διαχείρισης και οργάνωσης και γενικότερα, η ενδυνάμωση της ζωτικότητας της περιοχής. Η αναβάθμιση των δημόσιων πλατειών επίσης θα συνδράμει στη βελτίωση της εικόνα της περιοχής και στο δομημένο περιβάλλον, στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Επιπρόσθετα, η περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής θα ενισχύσει την εμπορικότητα και ανταγωνιστικότητα της περιοχής και η ζωτικότητα της περιοχής θα αναβαθμιστεί.

Οι πλατείες ταυτόχρονα θα μπορέσουν να αποτελέσουν κύτταρα κοινωνικής συνάντησης και διαλόγου των κατοίκων της περιοχής, ευρύτερων κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα της νεολαίας, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν κοινωνικές σχέσεις και δραστηριότητες. Αξιοσημείωτο είναι ότι με την δημιουργία των Πλατειών αυτών, θα δοθεί η δυνατότητα σε άτομα της τρίτης ηλικίας, σε ΑμεΑ και γενικότερα στους κατοίκους της περιοχής να γυμνάζονται συστηματικά και δωρεάν, σε ένα γειτονικό, εύκολα προσβάσιμο και ευχάριστο περιβάλλον με συνεπακόλουθο να βελτιώσουν τη σωματική τους κατάσταση, την υγεία τους, τη διασκέδαση και την κοινωνικοποίηση τους, χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις.

Τι περιλαμβάνουν τα έργα ανάπλασης

Τα έργα που γίνονται στις πλατείες αφορούν:

 • Κατασκευή πορειών  υπαίθριων καθιστικών χώρων
 • Κατασκευή πλατέματος για μικρές εκδηλώσεις 
 • Διευκολύνσεις για ΑμεΑ
 • Κατασκευή παιχνιδότοπου
 • Τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής για ενήλικες 
 • Κατασκευή / ανακατασκευή/ αναβάθμιση αποχωρητηρίων με διευκολύνσεις για ΑμεΑ
 • Φωτισμός, Εξοπλισμός
 • Φύτευση, τοπιοτέχνηση και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος
 • Κατασκευή συστήματος περισυλλογής ομβρίων υδάτων
 • Δημιουργία / επαναφορά λίμνης σε υφιστάμενη κατασκευή ανθώνα
 • Αφαίρεση τσιμεντένιου περιτοιχίσματος και ενσωμάτωση στο πάρκο.
 • Δημιουργία χώρου στάθμευσης