Αλλαγή τηλεφωνικής γραμμής Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λεμεσού

8-05-2019

Σας ενημερώνουμε πως η τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λεμεσού, έχει αλλάξει. Ο νέος τηλεφωνικός αριθμός είναι: 99-728871 (08:00 – 15:00). Πιο κάτω θα βρείτε τις αιτήσεις μαζί με το ΕΝΤΥΠΟ 1, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Σας υπενθυμίζουμε πως για να γίνει αποδεκτή η εξέταση των αιτήσεων, θα πρέπει να υποβάλλεται στα γραφεία μας στην οδό Φιλελλήνων & Μουσών γωνία (πρώην Σίνε Βόλος), από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο μαζί με όλες τις φωτοτυπίες των απαιτούμενων πιστοποιητικών που αναφέρονται στο ΕΝΤΥΠΟ 1. Κατά την υποβολή της αίτησης ο κάθε δικαιούχος κρατάει το ΕΝΤΥΠΟ 1, σφραγισμένο μαζί με την ημερομηνία παραλαβής και τον αριθμό της αίτησής του.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11:00-12:00 και οι δικαιούχοι ενημερώνονται για την ημέρα και ώρα παραλαβής του πρώτου τους  πακέτου με γραπτό μήνυμα στο κινητό. Ακολούθως οι δικαιούχοι σε κάθε παραλαβή πακέτου ενημερώνονται από τον λειτουργό για τη νέα ημερομηνία παραλαβής του επόμενου πακέτου.

Τέλος θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε πως όλη η προσφορά από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λεμεσού στηρίζεται σε εθελοντική βάση και προσφέρεται από τις φιλανθρωπικές ενέργειες και εισφορές ευαισθητοποιημένων συνόλων και εταιρειών.

ΕΝΤΥΠΑ:

Αίτηση στην Ελληνική Γλώσσα

Έντυπο 1 στην Ελληνική Γλώσσα

Application

Form 1