Αιτήσεις για Συμμετοχή στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών - Αποθήκες Παπαδάκη

29-11-2019

Ο Δήμος Λεμεσού καλεί ενδιαφερόμενους πολιτιστικούς οργανισμούς, ομάδες και άτομα να υποβάλουν προτάσεις για μελέτη και πιθανή ένταξη τους στο πρόγραμμα του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών - Αποθήκες Παπαδάκη για το έτος 2020 – 2021.

ΜΕΡΟΣ Α.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους δικαιούχους, τους όρους υποβολής των αιτήσεων, τις δαπάνες καθώς επίσης και τα κριτήρια αξιόλογησης των προτάσεων. 

ΜΕΡΟΣ Β.

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019)