Έναρξη λειτουργίας Πράσινων Σημείων

20-11-2018

Όπως έχει ήδη ενημερώσει ο Δήμος Λεμεσού, οι εργασίες στον σκυβαλότοπο ΒΑΤΙ έχουν τερματιστεί και δεν παραλαμβάνονται πλέον οποιανδήποτε υλικά.

Οι πολίτες μπορούν να μεταφέρουν τα διάφορα υλικά (μεγάλα αντικείμενα, κλαδέματα, κλπ) στα τέσσερα αδειοδοτημένα Πράσινα Σημεία στη Φασούλα, Αυδήμου, Κολόσσι και Παρεκκλησιά χωρίς οποιαδήποτε χρέωση.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 25 362 201, 96 090 648 και  25 884 590.

Δείτε το ενημερωτικό δελτίο για τα Πράσινα Σημεία της Λεμεσού με όλες τις λεπτομέρειες για την λειτουργία και εξυπηρέτηση του κοινού