Άνοιξε για τον κοινό το νέο αναβαθμισμένο πάρκο στην οδό Φιλελλήνων

27-09-2019

Άνοιξε σήμερα 27.9.2019 για το κοινό της Λεμεσού το νέο αναβαθμισμένο πάρκο στην οδό Φιλελλήνων. Το πάρκο βρίσκεται στη συνοικία του Αγίου Ιωάννη και αποτελεί ένα έργο ουσιαστικής παρέμβασης στις συνοικίες της Λεμεσού.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη».

Τα Έργα που έχουν προταθεί από τον Δήμο στον άξονα αυτό έχουν στόχο την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής των Δυτικών συνοικιών της Λεμεσού, την οικονομική και την κοινωνική ευημερία των κατοίκων και αναμένεται να βοηθήσουν στην υλοποίηση του οράματος για μία πόλη φιλική και ελκυστική για κοινωνικές, περιβαλλοντικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

Η αναβάθμιση του πάρκου θα συνδράμει στη βελτίωση της εικόνας της περιοχής και του δομημένου περιβάλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των περιοίκων και της ελκυστικότητας της περιοχής. Η περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής θα ενισχύσει την εμπορικότητα και ανταγωνιστικότητα της περιοχής και η ζωτικότητα της περιοχής θα αναβαθμιστεί.

Το πάρκο θα αποτελέσει κύτταρο κοινωνικής συνάντησης και διαλόγου των κατοίκων της περιοχής, ευρύτερων κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα της νεολαίας με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν κοινωνικές σχέσεις και δραστηριότητες.

Θα δοθεί η δυνατότητα σε ενήλικες, παιδιά και σε ΑμεΑ, και γενικότερα στους κατοίκους της περιοχής να κοινωνικοποιούνται και να γυμνάζονται συστηματικά και δωρεάν, σε ένα γειτονικό, εύκολα προσβάσιμο και ευχάριστο περιβάλλον με συνεπακόλουθο να βελτιώσουν τη σωματική τους κατάσταση, την υγεία τους, τη διασκέδαση και την κοινωνικοποίηση τους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Το έργο της Ανάπλασης του Πάρκου παρά την οδό Φιλελλήνων αφορά βελτιωτικές εργασίες στο πάρκο το οποίο έχει συνολικό εμβαδόν 4300 τμ.

            Η ανάπλαση περιλαμβάνει:

  • Εξωτερική αναβάθμιση όψεων κτιριακών εγκαταστάσεων και οργάνωση Υπαίθριας Εστίασης Αναψυκτηρίου.
  • Νέοι χώροι υγιεινής για ΑΜΕΑ και για παιδιά.
  • Δημιουργία χώρου μικρών εκδηλώσεων, ελαφριά κατασκευή κερκίδων.
  • Επαναφορά στοιχείου νερού στο υφιστάμενο μοντέλο.
  • Ανακατασκευή/αναβάθμιση παιχνιδότοπου.
  • Δημιουργία χώρου εκγύμνασης ενηλίκων/όργανα γυμναστικής.
  • Τοπιοτέχνηση και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος.
  • Κατασκευή υπαίθριων καθιστικών χώρων.
  • Ευκολίες για ΑΜΕΑ.
  • Φωτισμό

 

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών που ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο ήταν 9 μήνες και το συνολικό κόστος ήταν €430.000.