Προσφορές και Διαγωνισμοί

Προσφορά αρ. 67/2020 - Δημιουργία περιβαλλοντικών δρόμων στις συνοικίες Αγίου Σπυρίδωνα –Ομόνοιας στη Λεμεσό. (Ημερ. Λήξης 16.2.2021)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου ‘Δημιουργία περιβαλλοντικών δρόμων στις συνοικίες Αγίου Σπυρίδωνα –Ομόνοιας στη Λεμεσό.   Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocu...

Περισσότερα

ΠΩΛΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ HANOMAG ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την πώληση μεταχειρισμένων οχημάτων, μηχανημάτων και συμπιεστικού μηχανήματος. 1.      ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1  Τα οχήματα και μηχανήματα πωλούνται όλα μαζί και όχι ξεχωριστά εκτός από το HANOMAG  ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ που θα πρέπει να δοθεί ξεχωριστή προσφορά. 1.2  Οι ενδιαφερό...

Περισσότερα

Δημόσιος Πλειστηριασμός

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι θα προβεί σε πώληση σωρού παλιοσιδήρων με Δημόσιο Πλειστηριασμό. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιθεωρήσουν το σωρό από τα παλιοσίδερα, τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 11.00 π.μ. στο χώρο της Χονδρικής Αγοράς και να υποβά...

Περισσότερα