Προσφορές και Διαγωνισμοί

Προσφορά αρ.72/2020 - προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων θεάτρου στο Δημοτικό Κηποθέατρο ‘Μάριος Τόκας’ στη Λεμεσό (Ημερ. Λήξης 27.11.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων θεάτρου στο Δημοτικό Κηποθέατρο ‘Μάριος Τόκας’ στη Λεμεσό. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy....

Περισσότερα

Προσφορά αρ.74/2020 - Έργο διαμόρφωσης αθλητικού πολυχώρου στην Αγία Φύλα (Ημερ. Λήξης 20.11.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου διαμόρφωση αθλητικού πολυχώρου στην Αγία Φύλα. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίε...

Περισσότερα

Προσφορά αρ.85/2020 - παροχή υπηρεσιών που αφορούν την εκκένωση βόθρων (σηπτικών και απορροφητικών λάκκων) εντός του Δήμου Λεμεσού (Ημερ. Λήξης 6.11.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την εκκένωση βόθρων (σηπτικών και απορροφητικών λάκκων) εντός του Δήμου Λεμεσού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.epro...

Περισσότερα