Προσφορές και Διαγωνισμοί

Προσφορά αρ.20/2019 παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση των παραστάσεων Μεγάλα Μπαλέτα 2019

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση των παραστάσεων Μεγάλα Μπαλέτα 2019. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες ...

Περισσότερα

Προσφορά αρ. 11/2019 εκτέλεση του έργου «Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων στη Λεμεσό»

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου «Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων στη Λεμεσό». Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 2...

Περισσότερα