Προσφορές και Διαγωνισμοί

Προσφορά αρ.14/2020 παροχή υπηρεσιών ενός λειτουργού για την πολεοδομική επιβολή και τον έλεγχο παρανομιών στο Τμήμα του Δημοτικού Μηχανικού

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών ενός λειτουργού για την πολεοδομική επιβολή και τον έλεγχο παρανομιών στο Τμήμα του Δημοτικού Μηχανικού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http...

Περισσότερα

Προσφορά αρ.13/2020 - παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης για τις ανάγκες του Δήμου Λεμεσού.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης για τις ανάγκες του Δήμου Λεμεσού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερ...

Περισσότερα

Προσφορά αρ.3/2020 - παροχή υπηρεσιών για ενοικίαση εξήντα έως εβδομήντα τρακτέρ για να χρησιμοποιηθούν στη μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση του Δήμου την Κυριακή 1.3.2020.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για ενοικίαση εξήντα έως εβδομήντα τρακτέρ για να χρησιμοποιηθούν στη μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση του Δήμου την Κυριακή 1.3.2020. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στη...

Περισσότερα