Προσφορές και Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός αρ.80/2021 - παροχή υπηρεσιών για τον ποιοτικό έλεγχο κατασκευαστικών εργασιών σε διαχωρισμούς γης σε οικόπεδα, οδικά έργα και οικοδομικές εργασίες

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για τον ποιοτικό έλεγχο κατασκευαστικών εργασιών σε διαχωρισμούς γης σε οικόπεδα, οδικά έργα και οικοδομικές εργασίες Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική δι...

Περισσότερα

Διαγωνισμός αρ.75/2021 - παροχή υπηρεσιών για ασφαλιστικές καλύψεις του Δήμου Λεμεσού (Ημερ. Λήξης 8.11.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για ασφαλιστικές καλύψεις του Δήμου Λεμεσού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  σ...

Περισσότερα

Διαγωνισμός αρ.78/2021 - παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης του περιπτέρου/καφενείου εντός του Ζωολογικού Κήπου (Ημερ. Λήξης 29.10.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης του περιπτέρου/καφενείου εντός του Ζωολογικού Κήπου. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.c...

Περισσότερα