Προσφορές και Διαγωνισμοί

Προσφορά αρ. 8/2018 - Αποκατάσταση και χρήση για κοινωνικές υπηρεσίες των δημοτικών πολυκατοικιών στην οδο Μισιαούλη και Καβάζογλου στη Λεμεσό.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση και χρήση για κοινωνικές υπηρεσίες των δημοτικών πολυκατοικιών στην οδο Μισιαούλη και Καβάζογλου στη Λεμεσό. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρο...

Περισσότερα

Προσφορά αρ. 85/2018 εκτέλεση του έργου αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου στην οδό Σπερχειού στην συνοικία Αγίου Ιωάννη

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου στην οδό Σπερχειού στην συνοικία Αγίου Ιωάννη. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για ...

Περισσότερα

Προσφορά αρ.90/2018 Πλατεία παρά τον κυκλικό κόμβο Μισιαούλη και Καβαζογλού (Αναγέννηση)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου Πλατεία παρά τον κυκλικό κόμβο Μισιαούλη και Καβαζογλού (Αναγέννηση). Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότ...

Περισσότερα