Προσφορές και Διαγωνισμοί

Προσφορά αρ.64/2020 - παροχή υπηρεσιών για παράδοση, εγκατάσταση, συντήρηση εκπαίδευση και υποστήριξη συστήματος εποπτείας και διαχείρισης οχημάτων. (Ημερ. Λήξης 18.9.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για παράδοση, εγκατάσταση, συντήρηση εκπαίδευση και υποστήριξη συστήματος εποπτείας και διαχείρισης οχημάτων.   Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνσ...

Περισσότερα

Προσφορά αρ.65/2020 παροχή υπηρεσιών για περισυλλογή και διαχείριση απορριμμάτων από βυθιζόμενους κάδους (Ημερ. Λήξης 18.9.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για περισυλλογή και διαχείριση απορριμμάτων από βυθιζόμενους κάδους. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για πε...

Περισσότερα

Προσφορά αρ.58/2020 - προμήθεια ημιαυτόματων πασσάλων (Ημερ. Λήξης 31.7.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια ημιαυτόματων πασσάλων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προσφο...

Περισσότερα