Προσφορές και Διαγωνισμοί

Προσφορά αρ.56/2019 - προμήθεια από ένα (1) μέχρι οκτώ(8) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια από ένα (1) μέχρι οκτώ(8) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  σ...

Περισσότερα

Προσφορά αρ.62/2019 - Δημιουργία Μουσείου Καρναβαλιού Λεμεσού

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την δημιουργία μουσείου Καρναβαλιού της Λεμεσού Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προ...

Περισσότερα

Προσφορά αρ.54/2019 - Δημιουργία περιβαλλοντικών δρόμων στην ενορία Ζακακίου (Ομόνοιας) στη Λεμεσό

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου "Δημιουργία περιβαλλοντικών δρόμων στην ενορία Ζακακίου (Ομόνοιας) στη Λεμεσό" Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για...

Περισσότερα