Λίμνες, Αποβάθρες και Πλατφόρμες

Κατασκευή λιμνών κατά μήκος της πορείας του γραμμικού πεζόδρομου για την άμεση επαφή των επισκεπτών με το υγρό στοιχείο.

ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Η σημασία των αποβαθρών στην πόλη, παραπέμπει στα 1881 όταν κατασκευάστηκε η Μεγάλη Αποβάθρα στο παλιό λιμάνι από τους Άγγλους. Μετέπειτα οι αποβάθρες έχουν ταυτιστεί με την εικόνα της πόλης μας και αποτελούν μέρος της πολιτισμικής ιστορίας.

Οι αποβάθρες είναι ενοποιητικός κρίκος στην ιστορία της Λεμεσού και σήμερα η πόλη, με τις νέες αποβάθρες, ξανακοιτάζει τη θάλασσα με χαμόγελο.

book book