Λειτουργικότητα

Λειτουργική και οπτική σύνδεση με τους κύριους άξονες, βόρεια του παραλιακού δρόμου αποκαθιστώντας τη λειτουργική σχέση και τη σημειωτική σύνδεση του Κέντρου της Λεμεσού με τη θάλασσα όπως προβλέπεται στο Σχέδιο περιοχής του Κέντρου Πόλης.

book