Κενές θέσεις που είναι σε ισχύ

Κενές θέσεις που έχει λήξει η προθεσμία υποβολής αίτησης

Άνακοίνωση (13.12.2019) κενή θέση (1) Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας

Σχέδιο Υπηρεσίας

Αίτηση για διορισμό


Προσφορά αρ.50/2019 παροχή υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού για θέματα κοινωνικής στήριξης που αφορούν τις ανάγκες του κέντρου παροχής υπηρεσιών για στήριξη ευάλωτων ενηλίκων «ΣΧΕΔίΑ».

Προσφορά αρ.49/2019 παροχή υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου για θέματα κοινωνικής επανένταξης που αφορούν τις ανάγκες του κέντρου παροχής υπηρεσιών για στήριξη ευάλωτων ενηλίκων «ΣΧΕΔίΑ».

Προσφορά αρ.48/2019 παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου για θέματα ψυχολογικής υποστήριξης που αφορούν τις ανάγκες του κέντρου παροχής υπηρεσιών για στήριξη ευάλωτων ενηλίκων «ΣΧΕΔίΑ»


Ανακοίνωση (19.4.2019) Κενές θέσεις Τεχνικού Μηχανικού (3)

Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση του Τεχνικού Μηχανικού

Αίτηση για διορισμό στη θέση του Τεχνικού Μηχανικού

Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων 16.11.2019


Προσφορά αρ.7/2019 παροχή υπηρεσιών καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών –Αποθήκες Παπαδάκη


Κενή θέση Λειτουργού στο Ίδρυμα Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο – Ιστορικό Αρχείο – Κέντρο Μελετών Λεμεσού

Αποτελέσματα Γραπτής εξέτασης 10.5.2019


Ανακοίνωση (26.10.2018) Πρόσληψη Εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στο Δήμο Λεμεσού

Αίτηση για απασχόληση εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στο Δήμο Λεμεσού


Ανακοίνωση (24.9.2018) Κενή θέση Λογιστή (1)

Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση του Λογιστή

Αποτελέσματα κατά σειρά επιτυχίας γραπτών εξετάσεων για τη θέση Λογιστή στο Δήμο Λεμεσού

Αποτελέσματα γραπτής και προφορικής εξέτασης για τη θέση Λογιστή στο Δήμο Λεμεσού


Ανακοίνωση (6.9.2018) Παράταση υποβολής αιτήσεων για τη θέση του Δημοτικού Γραμματέα


Ανακοίνωση (27.7.2018) Κενές θέσεις Δημοτικού Γραμματέα (1) και Νομικού Λειτουργού (1)

Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση του Δημοτικού Γραμματέα

Αίτηση για διορισμό

Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων για τη θέση του  Δημοτικού Γραμματέα

Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων για τη θέση του Νομικού Λειτουργού

Αποτελέσματα γραπτών και προφορικών εξετάσεων για τη θέση του Νομικού Λειτουργού