Κενές Θέσεις Εργασίας


Κενές θέσεις που είναι σε ισχύη

Προσφορά αρ.50/2019 παροχή υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού για θέματα κοινωνικής στήριξης που αφορούν τις ανάγκες του κέντρου παροχής υπηρεσιών για στήριξη ευάλωτων ενηλίκων «ΣΧΕΔίΑ».

Προσφορά αρ.49/2019 παροχή υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου για θέματα κοινωνικής επανένταξης που αφορούν τις ανάγκες του κέντρου παροχής υπηρεσιών για στήριξη ευάλωτων ενηλίκων «ΣΧΕΔίΑ».

Προσφορά αρ.48/2019 παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου για θέματα ψυχολογικής υποστήριξης που αφορούν τις ανάγκες του κέντρου παροχής υπηρεσιών για στήριξη ευάλωτων ενηλίκων «ΣΧΕΔίΑ»

Ανακοίνωση (19.4.2019) Κενές θέσεις Τεχνικού Μηχανικού (3)

Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση του Τεχνικού Μηχανικού

Αίτηση για διορισμό στη θέση του Τεχνικού Μηχανικού

Κενές θέσεις που έχει λήξει η προθεσμία υποβολής αίτησης

Προσφορά αρ.7/2019 παροχή υπηρεσιών καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών –Αποθήκες Παπαδάκη


Ανακοίνωση (26.10.2018) Πρόσληψη Εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στο Δήμο Λεμεσού

Αίτηση για απασχόληση εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στο Δήμο Λεμεσού


Ανακοίνωση (24.9.2018) Κενή θέση Λογιστή (1)

Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση του Λογιστή

Ανακοίνωση (6.9.2018) Παράταση υποβολής αιτήσεων για τη θέση του Δημοτικού Γραμματέα

Ανακοίνωση (27.7.2018) Κενές θέσεις Δημοτικού Γραμματέα (1) και Νομικού Λειτουργού (1)

Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση του Δημοτικού Γραμματέα

Αίτηση για διορισμό