Υπηρεσία Καθαριότητας

Η Υπηρεσία ασχολείται με

Περισυλλογή Σκυβάλων

Η περισυλλογή γίνεται σε δύο βάρδιες. Η πρωινή βάρδια με έναρξη εργασίας από τις 1:00π.μ και έως ότου τελειώσει η περισυλλογή του τομέα. Η απογευματινή βάρδια με έναρξη εργασίας 5:00μ.μ και έως ότου τελειώσει η περισυλλογή του τομέα.

Η περισυλλογή γίνεται σε όλα τα υποστατικά, οικιακά και επαγγελματικά, δύο φορές την βδομάδα δηλαδή Δευτέρα – Πέμπτη ή Τρίτη – Παρασκευή.

Επιπρόσθετα προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

Επιπλέον συνεργείο περισυλλογής σκυβάλων επιστρατεύεται το Σαββατοκύριακο για περισυλλογή κεντρικών και κύριων δρόμων και του κέντρου πόλεως.

  • Συνεργείο επιδιόρθωσης δημοτικών σκυβαλοδοχείων σε όλη την πόλη.
  • Πλύσιμο δρόμων, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και δημόσιων πλατειών με πιεστικό μηχάνημα και βυτιοφόρο όχημα.
  • Συλλογή και μεταφορά πτωμάτων ζώων (σκύλων και γάτων) σε ειδικό χώρο για ενταφιασμό.
  • Συνεργείο περισυλλογής άχρηστων αντικειμένων σε καθημερινή βάση για το κέντρο της πόλης.
  • Καθαριότητα πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου και αλλαγή σακουλιών σε σκυβαλοδοχεία περιττωμάτων σκύλων και σκουπιδιών στο Γραμμικό Πάρκο Γαρύλλη δύο φορές τη βδομάδα.
  • Αλλαγή σακουλιών σε σκυβαλοδοχεία περιττωμάτων σκύλων δύο φορές τη βδομάδα σε όλη την πόλη.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας επεμβαίνει αμέσως σε έκτακτες σοβαρές καταστάσεις όπως πλημμύρες, δυστυχήματα (λάδια, χαλίκια ή άλλα επικίνδυνα υλικά που αφήνουν οχήματα), που χρήζουν άμεσης παρέμβασης.

 

Οδοκαθαρισμός

Οι οδοκαθαριστές ασχολούνται με την καθαριότητα δρόμων και πεζοδρομίων κυρίως στο κέντρο της πόλης. Υπάρχουν δέκα μηχανοκίνητα μεγάλα σάρωθρα και το κάθε ένα έχει τομέα ευθύνης. Στόχος των μηχανοκίνητων σαρώθρων είναι να καθαρίζονται όλοι οι δρόμοι μία φορά τον μήνα σε όλη τη Λεμεσό, με εξαίρεση τους κεντρικούς και κύριους δρόμους που καθαρίζονται πιο συχνά. Το ωράριο εργασίας του οδοκαθαρισμού είναι από τις 4:30 π.μ. έως τις 11:30 π.μ.

Η Υπηρεσία προτρέπει: μην βγάζετε τα σκουπίδια σας στο πεζοδρόμιο πριν από τις καθορισμένες ώρες περισυλλογής των σκυβάλων και ανακυκλώστε όσα σκουπίδια ανακυκλώνονται


Επικοινωνία

Διεύθυνση
Γωνία Ελλήνων και Νικολάου Μάντζιαρου
3042 Λεμεσός

Τηλέφωνα
25362201 και 25362510

Fax
25362173


Έντυπα και Οδηγίες

Ενημερωτικό Δελτίο για διαχείριση οικιακών σκυβάλων
Οδηγίες τοποθέτησης των ανακυκλώσιμων υλικών στα επαγγελματικά υποστατικά