Δραστηριότητες του Δημάρχου Λεμεσού

 

Την Τρίτη, 26 Ιανουαρίου στις 10.00 π.μ. ο κ. Δήμαρχος θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη για συζήτηση του θέματος που αφορά τα πολεοδομικά έργα στο Δήμο Λεμεσού.  Στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχουν επίσης ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εσωτερικών, ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων, ο Διευθυντής Τμήματος Πολεοδομίας & Οικήσεως, ο Διευθυντής Τμήματος Δημοσίων Έργων, ο Επαρχιακός Μηχανικός και  Εκτελεστικός Μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων Έργων και ο Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛΑ.

Την Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου στις 8.30 π.μ. ο κ. Δήμαρχος θα προεδρεύσει συνεδρίας του Συμβουλίου Δημάρχων Μείζονος Λεμεσού, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στις 10.30 π.μ. ο κ. Δήμαρχος θα συμμετάσχει σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΕΔΑ Λεμεσού, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στις 12.30 π.μ. ο κ. Δήμαρχος θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό Τουρισμού κ. Σάββα Περδίο για συζήτηση θεμάτων που αφορούν στις παραλίες.  Στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχουν ο Διευθυντής Πολεοδομίας και Οικήσεως, ο Διευθυντής Τμήματος Περιβάλλοντος, ο Πρόεδρος Ένωσης Κοινοτήτων, ο Αν. Γραμματέας Ένωσης Δήμων, Έπαρχοι και οι Δήμαρχοι παραλιακών πόλεων.

Στις  6.00 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα προεδρεύσει συνεδρίας της Ολομέλειας του ΣΑΛΑ, η οποία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη.

Την Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου στις 6.00 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα προεδρεύσει συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη.