Το ιστορικό κέντρο της πόλης

Τo Iστορικό κέντρο της πόλης  άλλαξε σημαντικά και ραγδαία κυρίως με την εγκαθίδρυση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και διαφάνηκε ότι ήταν επιβεβλημένη η διαφοροποίηση της υφισταμένης δομής.

Στο στάδιο της μελέτης και του σχεδιασμού της Ανάπλασης του Κέντρου Πόλης εξετάστηκαν όχι μόνο οι θετικές παράμετροι της αναβίωσης του κέντρου,αλλά και οι τρόποι επίλυσης μακροχρόνιων προβλημάτων και θεμάτων τα οποία προέκυψαν ως φυσικό επακόλουθο της μεταμόρφωσης ενός μέχρι τότε υποβαθμισμένου μέρους της πόλης μας, σε ζωντανό κομμάτι της.

Σκοπός επίσης ήταν η περαιτέρω ενθάρρυνση της ανάπτυξης, μέσω πρόσφορων και λειτουργικών πολεοδομικών παρεμβάσεων με την ανάλογη αισθητική και ποιότητα, που να προσκαλούν την κοινωνία της πόλης αλλά και τους επισκέπτες της να εξερευνήσουν, να επισκεφθούν και να αγαπήσουν τις νέες δυνατότητες του Ιστορικού Κέντρου.

Στόχος της μελέτης ήταν ο καθορισμός της τελικής διαχείρισης της περιοχής όσον αφορά
  • Tην ουσιαστική βελτίωση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών εφαρμόζοντας μέτρα κυκλοφοριακής διαχείρισης που περιλάμβανε μονοδρομήσεις βασικών δρόμων του κέντρου, περιορισμό των προσβάσεων σε κύριους δρόμους, πεζοδρομήσεις συμπαγών περιοχών και σωστή και ομοιόμορφη σήμανση εισόδου/εξόδου και τρόπου διακίνησης στην περιοχή. Για ενθάρρυνση της διακίνησης πεζών κατασκευάστηκε ένα πλήρες και συνεχές δίκτυο χώρων (περιοχών, δρόμων, πλατειών) απαλλαγμένων από τροχαία κυκλοφορία, δρόμων με προτεραιότητα στους πεζούς με πλατιά πεζοδρόμια που συνδέουν τα σημεία δραστηριότητας και αναφοράς του κέντρου.
  • Tη δημιουργία διαμορφωμένων χώρων ψυχαγωγίας καθώς και χρήσεων πολιτιστικών, αναψυχής και τουρισμού που θα ενίσχυαν την ανταγωνιστικότητα του κέντρου έναντι τουριστικών ή άλλων περιοχών. Επιδίωξη ήταν η δημιουργία δικτύου χώρων ποικίλης αναψυχής που θα βοηθούσαν στην αναβάθμιση οργάνωσης του κέντρου εξυπηρετώντας ταυτόχρονα και τον τοπικό πληθυσμό.
  • Tη δυνατότητα ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχαιοτήτων όπως και των ιστορικών ή άλλων σημείων αναφοράς της πόλης.
  • Την αξιοποίηση τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών χώρων στάθμευσης και την ενίσχυση τους.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και έχει ενταχθεί στην προγραμματική περίοδο 2007-2013, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα με άξονα προτεραιότητας την αναζωογόνηση αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου και με ειδικό στόχο την αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος και την προώθηση της επιχειρηματικότητας". Το ολικό κόστος του Έργου ανέρχεται στα 18 εκατομμύρια ευρώ και ολοκληρώθηκε το Μάιο 2013