Φυσικό Περιβάλλον

Διατήρηση της μορφολογίας του φυσικού περιβάλλοντος και της φυσιογνωμίας της κοίτης του ποταμού ώστε να μην παρεμποδίζεται η φυσική ροή του νερού.

book