Δραστηριότητες του Δημάρχου Λεμεσού

 

Την Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου στις 4.00 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα συμμετάσχει σε συνεδρία του ΣΥΛ, η οποία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη.

Την Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου στις 9.00 π.μ. ο κ. Δήμαρχος θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη με τον  Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για συζήτηση θεμάτων που αφορούν τη Λειτουργία της Μονάδας Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) στο Πεντάκωμο. Στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχουν επίσης ο Πρόεδρος Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Λεμεσού, ο Διευθυντής Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων καθώς και άλλοι εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Στις 4.00 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα παραστεί σε συνεδρία του ΣΥΛ.

Την Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου στις 10.30 π.μ. ο κ. Δήμαρχος θα παραστεί σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΕΔΑ Λεμεσού.

Στις 12.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί δημοσιογραφική διάσκεψη για την υπογραφή του Συμβολαίου F5 για τα αντιπλημμυρικά έργα στην Μείζονα Λεμεσό. Ο κ. Δήμαρχος και πρόεδρος του ΣΑΛΑ θα κάνει την παρουσίαση του έργου το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο σχεδιασμό για συνολική αντιπλημμυρική προστασία της Μείζονος Λεμεσού.  Η υπογραφή του Συμβολαίου F5 θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης.

Την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου στη 1.30 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα προεδρεύσει συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου - Ιστορικού Αρχείου, η οποία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη.

Στις 6.00 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα προεδρεύσει συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη.

Την Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου στις 10.00 π.μ. ο κ. Δήμαρχος θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη με την Δρ. Ελένη Χατζηγεωργίου, Τμήματος Νοσηλευτικής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το θέμα που αφορά την δημιουργία πανεπιστημιακού κέντρου φροντίδας μητρότητας και παροχής κοινοτικής μαιευτικής στη Λεμεσό.

Την Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου στις 11.30 π.μ. ο κ. Δήμαρχος θα συμμετάσχει σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΕΔΑ Λεμεσού, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Την Πέμπτη, 18  Φεβρουαρίου στη 1.00 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα έχει συνάντηση στην Προεδρία, Προεδρικό Μέγαρο για συζήτηση θεμάτων που αφορούν την πορεία υλοποίησης έργων συστήματος «ΕΞΑΝΤΑΣ». 

Την Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου, o Δήμος Λεμεσού στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας ευαισθητοποίησης του κοινού για την εγκεφαλίτιδα, θα φωτίσει με κόκκινο χρώμα το κτίριο του Δημοτικού Μεγάρου.

Στις 11:30 π.μ: Ξενάγηση εκπροσώπων των ΜΜΕ στο Δημοτικό Πάρκο Σκύλων.

Στη 1.00 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα προεδρεύσει συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου - Ιστορικού Αρχείου, η οποία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη.