Αρχαία γύρω από το κάστρο

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΚΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ.

Με τις ανασκαφές που έγιναν από το Τμήμα Αρχαιοτήτων αναδείχθηκαν και συντηρήθηκαν, σε δύο σημεία, αποτυπώματα των κτιρίων που βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο. Επίσης συντηρήθηκαν και ανυψώθηκαν μέχρι το σημερινό επίπεδο της πλατείας ίχνη από τα προηγούμενα κτίρια στην περιοχή.

book