Έργα συγχρηματοδοτούμενα από ΕΕ (2014-2020)

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Αναπτυξιακές παρεμβάσεις στις δυτικές συνοικίες του Αστικού Κέντρου

Τα Έργα ύψους €22.- εκ. έχουν εγκριθεί για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προγραμματικής περιόδου 2014 -2020, τους Εθνικούς Πόρους και το Δημοτικό Ταμείο.

Τα έργα που προτάθηκαν είναι τα ακόλουθα

  • Αποκατάσταση δημοτικών πολυκατοικιών στην οδό Μισιαούλη και Καβάζογλου και αξιοποίηση τους για πολιτιστικούς, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  • Δημιουργία στα ακίνητα του Δήμου στην Φραγκλίνου Ρούσβελτ κέντρου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
  • Πράσινος περίπατος στα θρησκευτικά, ιστορικά και αρχιτεκτονικά μνημεία της περιοχής.
  • Διαμόρφωση και εμπλουτισμός πλατειών (Συντάγματος, Φιλελλήνων, Αναγέννησης, Νίκου Ρούσου)
  • Βελτίωση όψεων υποστατικών (οικιών και καταστημάτων)
  • Ανάπλαση της οδού Μισιαούλη Καβάζογλου
  • Επέκταση Γραμμικού Πάρκου Γαρύλλη – Οργανική σύνδεση με τη θάλασσα κατά μήκος των οδών Δημοκρατίας / Αλεξανδρείας
  • Δημιουργία Κέντρου Ενασχόλησης Ενηλίκων

Τα Έργα που προτάθηκαν για συγχρηματοδότηση βασίστηκαν στην Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης η οποία εκπονήθηκε το 2015 και αφορούσε προτάσεις αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην δυτική περιοχή του κέντρου πόλης και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από νότο προς βορρά μεταξύ της Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ και της Λεωφόρου Αρχ. Μακαρίου Γ’ και από ανατολικά προς δυτικά μεταξύ του ποταμού Γαρύλλη και της οδού Βασιλέως Παύλου / Λεωφόρο Ομονοίας. Η πιο πάνω περιοχή περιλαμβάνει τις ενορίες Αγίου Αντωνίου, Τζαμί Τζατίτ, Αρναούτ, Άγιος Ιωάννης, Τσιφλικούδια (τμήμα), Ομόνοιας (τμήμα).

Τα Έργα που έχουν προταθεί έχουν στόχο την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, την οικονομική και την κοινωνική ευημερία των κατοίκων και αναμένεται να βοηθήσουν στην υλοποίηση του οράματος «Λεμεσός 2020» για μία πόλη φιλική και ελκυστική για κοινωνικές, περιβαλλοντικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Δημόσιες Παρουσιάσεις και λεπτομέρειες Έργων

Δημόσια Παρουσίαση ημερομηνίας 4 Μαΐου 2017 η οποία αφορά τα πιο κάτω Έργα:

Δημόσια Παρουσίαση ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2017 η οποία αφορά τα πιο κάτω Έργα:

Δημόσια Παρουσίαση ημερομηνίας 16 Μαΐου 2018 η οποία αφορά τα πιο κάτω Έργα: