Έργα συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007-2013)

Βιβλίο "Λεμεσός Μια Νέα Εποχή" (έκδοση 2015)

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΠΑ ΠΑΡΚΟ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΡΥΛΛΗ

ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

book