Ανάπλαση πλατείας παρά την οδό Φιλελλήνων

Η αναβάθμιση των δημόσιων πλατειών θα συνδράμει στη βελτίωση της εικόνα της περιοχής και του δομημένου περιβάλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιοίκων και της ελκυστικότητας της περιοχής. Η περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής θα ενισχύσει την εμπορικότητα και ανταγωνιστικότητα της περιοχής και η ζωτικότητα της περιοχής θα αναβαθμιστεί.

Οι πλατείες θα μπορέσουν να αποτελέσουν κύτταρα κοινωνικής συνάντησης και διαλόγου των κατοίκων της περιοχής, ευρύτερων κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα της νεολαίας με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν κοινωνικές σχέσεις και δραστηριότητες.

Θα δοθεί η δυνατότητα σε άτομα της τρίτης ηλικίας, σε ΑΜΕΑ και γενικότερα στους κατοίκους της περιοχής να γυμνάζονται συστηματικά και δωρεάν, σε ένα γειτονικό, εύκολα προσβάσιμο και ευχάριστο περιβάλλον με συνεπακόλουθο να βελτιώσουν τη σωματική τους κατάσταση, την υγεία τους, τη διασκέδαση και την κοινωνικοποίηση τους, χωρίς οικονομική επιβαρύνση.

Το έργο της Ανάπλασης της Πλατειάς παρά την οδό Φιλελλήνων περιλαμβάνει βελτιωτικές εργασίες στην πλατεία η οποία έχει συνολικό εμβαδόν 4300τ.μ.

Η ανάπλαση περιλαμβάνει:

 • Εξωτερική αναβάθμιση όψεων κτιριακών εγκαταστάσεων και οργάνωση Υπαίθριας Εστίασης
 • Αναψυκτηρίου
 • Νέοι χώροι υγιεινής για ΑΜΕΑ και για Παιδιά
 • Δημιουργία χώρου μικρών εκδηλώσεων, ελαφριά κατασκευή κερκίδων
 • Επαναφορά στοιχείου νερού στο υφιστάμενο μοντέλο
 • Ανακατασκευή / αναβάθμιση παιχνιδότοπου
 • Δημιουργία χώρου εκγύμνασης ενηλίκων/ όργανα γυμναστικής
 • Τοπιοτέχνηση και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος
 • Κατασκευή υπαίθριων καθιστικών χώρων
 • Ευκολίες ΑΜΕΑ
 • Φωτισμό

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών είναι 12 μήνες με συνολικό προϋπολογισμό περίπου €400.000,00.