Ανάπλαση Πλατείας Συντάγματος και οδού Ερμού

Η αναβάθμιση των δημόσιων πλατειών θα συνδράμει στη βελτίωση της εικόνας της περιοχής και του δομημένου περιβάλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιοίκων και της ελκυστικότητας της περιοχής. Η περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής θα ενισχύσει την εμπορικότητα και ανταγωνιστικότητα της περιοχής και η ζωτικότητα της περιοχής θα αναβαθμιστεί.

Οι πλατείες θα μπορέσουν να αποτελέσουν κύτταρα κοινωνικής συνάντησης και διαλόγου των κατοίκων της περιοχής, ευρύτερων κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα της νεολαίας με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν κοινωνικές σχέσεις και δραστηριότητες.

Το έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Συντάγματος και οδού Ερμού διαλαμβάνει βελτιωτικές εργασίες στην πλατεία:

  • Κατάργηση στάθμευσης στην Πλατεία Συντάγματος.
  • Κατάργηση διέλευσης αυτοκινήτων από την οδό Ερμού (πεζόδρομος).
  • Ελεγχόμενη πρόσβαση αυτοκινήτων τροφοδοσίας και εκτάκτου ανάγκης.
  • Κοινή χρήση χώρου από πεζούς και ποδήλατα (dismount στην οδό Ερμού).
  • Οργανική σύνδεση με Παλιό Λιμάνι , Κέντρο Πόλης και Μώλο (άξονες κίνησης, θέας και χρήση παρόμοιων υλικών και αξόνων σχεδιασμού).
  • Ένταξη βιοκλιματικών στοιχείων (νερό, φύτευση).
  • Αυστηρός καθορισμός χώρου εστίασης και σκίαση με ελαφριά κινητά μέσα.
  • Μελέτη φωτισμού.
  • Αστική επίπλωση υψηλής αισθητικής αξίας

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών είναι 6 μήνες με συνολικό προϋπολογισμό περίπου €800.000,00.