Ανάπλασης της Πλατείας Αναγέννησης

Η αναβάθμιση των δημόσιων πλατειών θα συνδράμει στη βελτίωση της εικόνας της περιοχής και του δομημένου περιβάλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιοίκων και της ελκυστικότητας της περιοχής. Η περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής θα ενισχύσει την εμπορικότητα και ανταγωνιστικότητα της περιοχής και η ζωτικότητα της περιοχής θα αναβαθμιστεί.

Οι πλατείες θα μπορέσουν να αποτελέσουν κύτταρα κοινωνικής συνάντησης και διαλόγου των κατοίκων της περιοχής, ευρύτερων κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα της νεολαίας με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν κοινωνικές σχέσεις και δραστηριότητες.

Το έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Αναγέννησης περιλαμβάνει βελτιωτικές εργασίες στην πλατεία:

  • Ανασχεδιασμός μετώπου πάρκου ώστε να είναι ανοικτό προς τον κύριο οδικό άξονα – προσβασιμότητα, (βιώσιμη κινητικότητα).
  • Νέες είσοδοι.
  • Σχεδιασμός παιδότοπου σε νέα θέση, εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση.
  • Ένταξη χώρου εκγύμνασης ενηλίκων.
  • Διατήρηση στοιχείων ενδιαφέροντος και διατήρησης της μνήμης του χώρου.
  • Στοιχεία ενημέρωσης για την ιστορία του χώρου – σύνδεση με πράσινο περίπατο.
  • Επαναφορά στοιχείου νερού.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών είναι 6 μήνες με συνολικό προϋπολογισμό περίπου €500.000,00.