Ανάπλαση Όψεων

Το Έργο αφορά την ανάπλαση όψεων στο δυτικό τμήμα του κέντρου πόλης και συγκεκριμένα στην περιοχή του οριοθετείται από την εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στα ανατολικά, τις δημοτικές κατοικίες της οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου στα δυτικά και μέχρι το χώρο της Β’ Τεχνικής Σχολής στα βόρεια.

Το έργο περιλαμβάνει επεμβάσεις σε οικοδομές γενικού χαρακτήρα, όπως:

 • Απομάκρυνση αυθαίρετων επενδύσεων από ασύμβατα υλικά (μάρμαρο, πέτρα κ.α.)
 • Απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών από ευτελή υλικά (γκαράζ, στέγαστρα, περιφράξεις κ.α.)
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων (υλικό)
 • Χρωματισμός τοίχων, κουφωμάτων, μεταλλικών και άλλων στοιχείων (με βάση το χαρακτήρα της οικοδομής)
 • Κομπρεσσόροι κλιματιστικών
 • Υδρορροές
 • Πινακίδες - επανασχεδιασμός, κατασκευή νέων

Στις διατηρητέες οικοδομές θα εφαρμοστούν οι γενικές οδηγίες του Κλάδου Διατήρησης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, όπως

 • Καθάρισμα της πέτρας (επιδιόρθωση όπου χρειάζεται) και συντήρηση
 • Αποκατάσταση περιθυρωμάτων,
 • Αποκατάσταση ανοιγμάτων (όπου υπάρχει επέμβαση)
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων (υλικό)
 • Γείσα στέγης
 • Υδρορροές

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

 • Aλλαγή της εικόνας της περιοχής
 • Προσέλκυση νέων επισκεπτών στην περιοχή
 • Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • Βελτίωση της απασχόλησης
 • Αναβάθμιση του περιβάλλοντος

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών είναι περίπου 3 χρόνια με προϋπολογισμό περίπου € 3,0 εκατομμύρια.