Ανάπλαση πλατείας παρά την οδό Νίκου Ρούσσου

Η αναβάθμιση των δημόσιων πλατειών θα συνδράμει στη βελτίωση της εικόνα της περιοχής και του δομημένου περιβάλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιοίκων και της ελκυστικότητας της περιοχής. Η περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής θα ενισχύσει την εμπορικότητα και ανταγωνιστικότητα της περιοχής και η ζωτικότητα της περιοχής θα αναβαθμιστεί.

Οι πλατείες θα μπορέσουν να αποτελέσουν κύτταρα κοινωνικής συνάντησης και διαλόγου των κατοίκων της περιοχής, ευρύτερων κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα της νεολαίας με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν κοινωνικές σχέσεις και δραστηριότητες.

Θα δοθεί η δυνατότητα σε άτομα της τρίτης ηλικίας, σε ΑΜΕΑ και γενικότερα στους κατοίκους της περιοχής να γυμνάζονται συστηματικά και δωρεάν, σε ένα γειτονικό, εύκολα προσβάσιμο και ευχάριστο περιβάλλον με συνεπακόλουθο να βελτιώσουν τη σωματική τους κατάσταση, την υγεία τους, τη διασκέδαση και την κοινωνικοποίηση τους, χωρίς οικονομική επιβαρύνση.

Το έργο της Ανάπλασης της Πλατειάς παρά την οδό Νίκου Ρούσσου διαλαμβάνει βελτιωτικές εργασίες στην πλατεία η οποία βρίσκεται σε επίμηκες τεμάχιο εμβαδού 5500τ.μ.

Η ανάπλαση περιλαμβάνει:

  • Κατασκευή υπαίθριων καθιστικών χώρων
  • Κατασκευή συστήματος διαδρομών μέσα από ένα ελκυστικό περιβάλλον
  • Υπαίθρια καθιστικά που θα προσφέρονται για στάση, ξεκούραση και κοινωνική συνάθροιση
  • Κατασκευή χώρου μικρών εκδηλώσεων που θα προσφέρεται για κοινωνική συνάθροιση, ενθάρρυνση σύσφιξης κοινωνικών δεσμών, ψυχαγωγία, πολιτισμός
  • Υποδομές ΑΜΕΑ
  • Φωτισμό που θα προσφέρει το αίσθημα ασφάλειας
  • Τοπιοτέχνηση και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών είναι 6 μήνες με συνολικό προϋπολογισμό περίπου €300.000,00.