Ανάπλαση Μισιαούλη και Καβάζογλου

Το έργο περιλαμβάνει βελτιωτικές εργασίες στις οδούς Μισιαούλη & Καβάζογλου και Γιλτίζ.

Ο επανασχεδιασμός των οδών έχει στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και περιλαμβάνει:

 • Δημιουργία ποδηλατοδρόμου
 • Ανακατασκευή οδοστρώματος
 • Διαπλάτυνση πεζοδρομιών
 • Υπογειοποίηση υπηρεσιών
 • Βελτίωση συστήματος όμβριων υδάτων
 • Φύτευση
 • Φωτισμό

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

 • Βελτίωση της εικόνας/ελκυστικότητας της περιοχής
 • Βελτίωση Δομημένου Περιβάλλοντος
 • Εμπλουτισμός/ενίσχυση πρασίνου
 • Ενίσχυση Βιώσιμης Κινητικότητας
 • Περιορισμός/Μείωση εκπομπών CO2
 • Βελτίωση οδικής ασφάλειας

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών είναι περίπου 2 χρόνια με συνολικό προϋπολογισμό περίπου € 3,0 εκατομμύρια.