Ανάπλαση Δημοτικών κατοικιών στην οδό Μισιαούλη και Καβάζογλου

Η ανάπλαση των κατοικιών θα συνδράμει στη βελτίωση της εικόνα της περιοχής και θα υποστηρίξει την κοινωνική συνοχή των κατοίκων. Η δημιουργία του κοινωνικού πολυλειτουργικού κέντρου εκτός του ότι θα αυξήσει την κοινωνική υποδομή της Περιοχής Παρέμβασης, αναμένεται παράλληλα, να αυξήσει την επισκεψιμότητα σε κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Οι δημοτικές πολυκατοικίες της οδού Μισιαούλη - Καβάζογλου αποτελούν μνημεία ιστορικής και αρχιτεκτονικής σημασίας διότι σηματοδοτούν τις πρώτες παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.

Για το λόγο αυτό, οι δημοτικές πολυκατοικίες θα αποκατασταθούν, θα αλλάξουν χρήση και θα αναζωογονηθούν, ως κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές, σύμβολα της ενεργούς διαχρονικής παρεμβατικότητας της δημοτικής αρχής.

Θα λειτουργήσουν Συμβουλευτικό Κέντρο, Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρο Νεότητας

Η ανάπλαση των δημοτικών κατοικιών περιλαμβάνει:

  • Το κέλυφος των πολυκατοικιών διατηρείται αναλλοίωτο μορφολογικά. Στο εσωτερικό (εκτός από τα 2 διαμερίσματα τα οποία θα τύχουν αποκατάστασης και διατήρησης) δεν διατηρείται καμία κατασκευή/διαρρύθμιση ως αποτέλεσμα των αναγκών νέων χώρων μεγάλου εμβαδού.
  • Οι χώροι ενοποιούνται σε ύψος καθώς τα υφιστάμενα ύψη είναι πολύ μικρά για τις νέες λειτουργίες με σύγχρονες ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες. Κατασκευάζεται περιμετρικός μεταλλικός διάδρομος για υπενθύμιση της ύπαρξης του οριζόντιου διαχωρισμού, εμπλουτίζει το χώρο και διευκολύνει τη συντήρηση των εξωτερικών κουφωμάτων.
  • Σύνδεση με κοινούς χώρους εισόδου και εσωτερικής κυκλοφορίας του Κέντρου Παιδιών και Νεότητας καθώς οι ενότητες είναι συμβατές. Το συμβουλευτικό Κέντρο είναι πιο ανεξάρτητη ενότητα και συνδέεται με τις δύο προηγούμενες με εξωτερική επικοινωνία.
  • Η κύρια είσοδος διαμορφώνεται ανάμεσα στις πολυκατοικίες των ενοτήτων, Κέντρου Παιδιών και Νεότητας, με πρόσβαση από την οδό Μισιαούλη και Καβάζογλου, που είναι η πιο σημαντική από τις οδούς που εφάπτονται του τεμαχίου. Δευτερεύουσα είσοδος προνοείται στη νότια πλευρά.
  • Τα νέα κτήρια χωροθετούνται στο νότιο τμήμα του τεμαχίου αφήνοντας αναλλοίωτη από το δρόμο την εικόνα των πολυκατοικιών. Το νέο τριώροφο κτήριο χωροθετείται σε απόσταση από τις πολυκατοικίες με παρεμβολή διαδρόμου κυκλοφορίας. Η σύνδεση με τα υφιστάμενα γίνεται μόνο στο επίπεδο του ισογείου. Όλα τα νέα κτήρια έχουν απλή σύγχρονη μορφή.
  • Προνοούνται χώροι στάθμευσης τόσο ισόγειοι όσο και υπόγειοι.
Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών είναι 24 μήνες με συνολικό προϋπολογισμό περίπου € 3.000.000,00.