Αμφιθέατρο

Χωροθέτηση μικρού αμφιθέατρου για εκδηλώσεις θεματικές και αναψυχής.

book