Υπηρεσία Φόρων και Τελών

Η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για

  • Καταγραφή οικιστικών και επαγγελματικών υποστατικών
  • Επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και είσπραξη τους
  • Εξέταση ενστάσεων φορολογιών
  • Έκδοση διαφόρων αδειών και πιστοποιητικών
  • Ετοιμασία φακέλων αγωγών
  • Εξυπηρέτηση δημοτών κ.τ.λ.

Επικοινωνία


Τηλέφωνα επικοινωνίας
25 - 88 44 00

Fax
25 - 37 62 91

Email
taxesoffice@limassolmunicipal.com.cy

Διεύθυνση
Γωνία Αρχ. Κυπριανού και Γιάγκου Ποταμίτη

Ώρες Ταμείου
Δευτέρα - Πέμπτη 8:00 – 13:30 και Παρασκευή 8:00-13:00


Πίνακας δικαιούχων εκπτώσεων για οικιακά Τέλη Σκυβάλων


Άδειες Λειτουργίας Υποστατικών

Η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την έκδοση των πιο κάτω αδειών

  • Άδειες Λειτουργίας
  • Άδειες Ποτού
  • Άδειες Καπνού κ.α.

Επικοινωνία


Τηλέφωνα επικοινωνίας
25 - 884341

Fax
25 - 376291

Email 
taxes@limassolmunicipal.com.cy

Διεύθυνση
Γωνία Αρχ. Κυπριανού και Γιάγκου Ποταμίτη


Ταμείο

Ώρες Ταμείου
Δευτέρα - Πέμπτη 8:00 – 13:30
Παρασκευή 8:00-13:00


Απαραίτητα πιστοποιητικά για έκδοση / ανανέωση αδειών λειτουργίας και ποτού είναι

Για κέντρα αναψυχής

Υγειονομικό Πιστοποιητικό - Υγειονομικές υπηρεσίες | Τηλέφωνα: 25 88 45 82 - 25 88 45 90

Πιστοποιητικό καταλληλότητας (για υποστατικά πέραν των 50τ.μ) – Τεχνικές Υπηρεσίες  | Τηλέφωνα: 25 88 43 22 - 25 88 43 68

Άδεια ΚΟΤ - Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΤ | Τηλέφωνο: 25 76 04 60

Πρόσφατη απόδειξη πληρωμής τελών για χρήση δημόσιου χώρου | Τηλέφωνο: 25 88 44 03

Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (για άδεια ποτού) | Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού

Για καφενεία – Take Away – Σωματεία – Λέσχες

Υγειονομικό Πιστοποιητικό - Υγειονομικές υπηρεσίες | Τηλέφωνο: 25884582-25884590

Βεβαίωση ΚΟΤ σε σχέση με την λειτουργία του - Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΤ | Τηλέφωνο: 25760460

Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (για άδεια ποτού) | Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού

Παντοπωλεία – Περίπτερα – Κάβες

Υγειονομικό Πιστοποιητικό - Υγειονομικές υπηρεσίες | Τηλέφωνο: 25 88 45 82 - 25 88 45 90

Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (για άδεια ποτού) | Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού