Τροχονομία

Δημοτικοί τροχονόμοι

Οι Δημοτικοί Τροχονόμοι έχουν ως βασικό στόχο τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας καθώς και τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Τα αδικήματα για τα οποία μπορεί να επιβληθεί εξώδικο πρόστιμο καθορίζονται στον Περί Δήμων Νόμο και στον Περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμοι του 1997 μέχρι 2010, καθώς και τις τροποποιήσεις οι οποίες έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Για κάθε καταγγελία εκδίδεται ειδοποίηση, στην οποία περιγράφεται η παράβαση και αναγράφονται το ποσό του προστίμου και ο τόπος πληρωμής του. Πριν την πάροδο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης η πληρωμή του εξωδίκου προστίμου μπορεί να διευθετηθεί στα: Ταμεία του Δήμου Λεμεσού

Διεύθυνση
Γωνία Αρχ. Κυπριανού και Γιάγκου Ποταμίτη

Ώρες Ταμείου
Δευτέρα - Πέμπτη 8:00 – 13:30 και Παρασκευή 8:00-13:00

Μπορείτε να πληρώσετε και μέσω της ιστοσελίδας πατώντας εδώ

Κατά την πληρωμή σας παρακαλώ να αναγράφεται στο ειδικό πλαίσιο τον αριθμό εξωδίκου και στη συνέχεια συνεχόμενα τον αριθμό εγγραφής του αυτοκινήτου σας. (99999999HHH000)

Αν το εξώδικο πρόστιμο δεν πληρωθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης, τότε το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται κατά το μισό του αρχικού προστίμου και μπορεί να πληρωθεί μέσα σε άλλες δεκαπέντε (15) μέρες από την έκδοση της ειδοποίησης/εξώδικης καταγγελίας.

Δικαστικά μέτρα λαμβάνονται εάν το πρόστιμο και η πρόσθετη επιβάρυνση δεν πληρωθούν μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία της καταγγελίας. (Ως ημερομηνία καταγγελίας θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ειδοποίησης).


Επικοινωνία

Τηλέφωνα επικοινωνίας
25 88 44 67 – 25 88 44 70

Fax
25 74 96 82

Email 
traffic.wardens@limassolmunicipal.com.cy

Διεύθυνση
Οδός Γιάγκου Ποταμίτη


Πληροφορίες και έντυπα: