Πληροφορίες, όροι, κανονισμοί και προϋποθέσεις διαγωνισμού

Στόχος του διαγωνισμού «Βραβείο Κοινού για την Καλύτερη Συμμετοχή Ομάδας/Άρμα στο Λεμεσιανό Καρναβάλι 2019», είναι η ανάδειξη και επιβράβευση των τριών καλύτερων ομάδων που συμμετέχουν στη Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση.

Έναρξη ψηφοφορίας, Τετάρτη 06 Μαρτίου 2019 από τις 08:00 το πρωί και λήξη την Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 στις 24:00 τα μεσάνυκτα.

Οι 103 υποψήφιες συμμετοχές παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεμεσού, από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε και να ψηφίσετε την καλύτερη, αποστέλλοντας SMS στον αριθμό 6060 και τον αριθμό συμμετοχής της ομάδας/άρμα που σας άρεσε.

Το κοινό μπορεί να ψηφίσει όσες φορές επιθυμεί.

Χρέωση €1.02 συμπ. ΦΠΑ ανά SMS.

Ο μοναδικός και απόλυτος κριτής καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των τριών νικητών είναι το κοινό που ψηφίζει.

Οι τρεις πρώτες καλύτερες συμμετοχές ομάδων, θα αναδειχθούν στη λήξη του διαγωνισμού, μετά την καταμέτρηση των ψήφων του κοινού. Η καταμέτρηση των ψήφων θα γίνει με την εγκυρότητα της Cyta και με πλήρη διαφάνεια.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού ο Δήμος Λεμεσού με την στήριξη της Cyta θα τηρήσουν αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα τoυ κοινού που ψηφίζει, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του διαγωνισμού.

Το κοινό που ψηφίζει δίνει την συναίνεσή του στους διοργανωτές να τηρήσουν αρχείο προσωπικών δεδομένων για το σκοπό αυτό. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους.

Το κοινό που ψηφίζει στο διαγωνισμό δίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του για τα σημεία (i) και (ii) πιο πάνω.

Το δώρο θα πρέπει να παραληφθεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της νικήτριας ομάδας/ άρμα στο Λεμεσιανό Καρναβάλι 2019, αφού επιδείξει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

Σε περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της νικήτριας συμμετοχής είναι κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να συνοδεύεται από τον κηδεμόνα του / της ή να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση /αποδοχή τους κατά την παραλαβή του δώρου.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν εντός 15 ημερών από τη λήξη του διαγωνισμού.

Μετά και/ή κατά την καταμέτρηση των ψήφων του κοινού ο Δήμος Λεμεσού επιφυλάσσει το δικαίωμα να αποκλείσει μία και/ή περισσότερες συμμετοχές στο Λεμεσιανό Καρναβάλι 2019 οι οποίες κατά την κρίση του, δεν τήρησαν τους όρους και κανονισμούς συμμετοχής στη Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση, οι οποίοι έχουν ήδη δοθεί στους εκπροσώπους των ομάδων.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας ή σε περίπτωση σύντμησης της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, η ψηφοφορία δεν θα είναι πλέον δυνατή. Μηνύματα για ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθούν μετά από τη χρονική διάρκεια αυτή θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν θα δεσμεύουν τους διοργανωτές. Με την αποστολή ψήφου με μήνυμα sms τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν αποδεχτεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής και δεν θα έχουν οποιαδήποτε απαίτηση για παράδοση του δώρου μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή άλλως πώς. Διευκρινίζεται ρητά ότι συμμετοχές που γίνονται μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, θα θεωρούνται άκυρες.

Οι διοργανωτές δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές ή έξοδα που μπορεί να προκύψουν από καθυστερήσεις, αναβολές ή άλλο πρόβλημα που οφείλεται σε τρίτους παράγοντες.

Οι διοργανωτές δεν έχουν ευθύνη, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική, ψυχική ή υλική ήθελε προκληθεί σε τρίτους, κατά τη συμμετοχή στην ενέργεια.

Τα Βραβεία που θα δοθούν στις τρεις πρώτες ομάδες είναι:

Α’ Βραβείο €1.000

Β’ Βραβείο €600

Γ’ Βραβείο €400

Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί κατά ή περί τον Μάιο 2019.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής.

Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα προβολής του Διαγωνισμού και των νικητών στα ΜΜΕ και τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος.

Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την προωθητική ενέργεια ή να προβούν σε τροποποίηση των όρων και των χρόνων αυτής, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.


Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού για το αεροπορικό εισητήριο

Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Ο Δήμος Λεμεσού διοργανώνει το Διαγωνισμό για την κλήρωση ενός (1) ταξιδιωτικού πακέτων σε ένα τυχερό. Το πακέτο περιλαμβάνει 2 αεροπορικά εισιτήρια για Αθήνα μετ’ επιστροφής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.

Για τη συμμετοχή δεν είναι απαραίτητη η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

Διάρκεια Διαγωνισμού

Η διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται κατά την περίοδο 06.03.2019 – 10.03.2019.

Μέθοδος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Για να λάβει κανείς μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να λάβεις μέρος στην επιλογή της Καλύτερης Συμμετοχής Ομάδας/Άρμα στο Λεμεσιανό Καρναβάλι 2019. Στην κλήρωση θα ληφθεί υπόψη μόνο μια συμμετοχή/ανά συνδρομητή.

Κληρώσεις

Η κλήρωση θα διεξαχθεί μετά το τέλος του Καρναβαλιού Λεμεσού μεταξύ των συμμετεχόντων. Ο τυχερός θα ενημερωθεί από το Δήμο Λεμεσού με γραπτό μήνυμα SMS ή με τηλεφωνική επικοινωνία.

Παραλαβή εισιτηρίων και δώρων

Η παραλαβή των εισιτηρίων θα γίνει στα Κεντρικά Γραφεία του Δήμου Λεμεσού .

Για την παραλαβή των εισιτηρίων, ο νικητής θα πρέπει να έχει μαζί τους το κινητό τηλέφωνο με τον αριθμό που κέρδισε και να επιδείξουν το νικητήριο SMS στην αρμόδια ομάδα της Διεύθυνσης του Δήμου Λεμεσού. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε χρήματα, ούτε να ανταλλαγούν με άλλα δώρα και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα άτομα.

Ευθύνη

Ο Δήμος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη οποιουδήποτε η οποία τυχόν προκύψει από τη χρήση των δώρων ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Προσωπικά Δεδομένα

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη λήψη συγκατάθεσης για αποστολή γραπτού μηνύματος στο συμμετέχοντα για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προβολής του διαγωνισμού και των νικητών και τη διαφημιστική αξιοποίηση κάθε σχετικού γεγονότος.

Τροποποίηση Όρων/ Δώρων

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το διαγωνισμό ή να προβεί σε τροποποίηση των όρων και της διάρκειας αυτού, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

Εξαιρέσεις

Το προσωπικό των διοργανωτών, οι συνταξιούχοι υπάλληλοί τους καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών, αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Αποδοχή των όρων

Οι όροι του διαγωνισμού θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://www.limassolmunicipal.com.cy/el/limassolcarnival

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων συμμετοχής.