Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η συμμετοχή του Δήμου Λεμεσού σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για πάνω από 15 χρόνια και το συνεχές ενδιαφέρον των πολιτών για τις πολιτικές και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε στη δημιουργία, από το 2004 του Γραφείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου το οποίο διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και δίκτυα στα οποία συμμετέχει ο Δήμος. Τα ενεργά προγράμματα/δίκτυα στην παρούσα φάση είναι τα εξής:

Για 5η συνεχή χρονιά, η τοπική αυτοδιοίκηση στη Λεμεσό, με επικεφαλής το Δήμο Λεμεσού, ενεργοποιείται για τη βελτίωση της ικανότητας κοινωνικής ένταξης, της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικοποίησης καθώς και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων έναντι των μεταναστών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης κατά 90% και την Κυπριακή Δημοκρατία κατά 10% με συνολικό προϋπολογισμό €187.000 και περίοδο υλοποίησης μέχρι τον Ιανουάριο 2019.


Συνεργαζόμενοι δήμοι και φορείς:
Δήμος Λεμεσού (επικεφαλής/συντονιστής)
Δήμος Γερμασόγειας,
Δήμος Αγίου Αθανασίου,
Δήμος Μέσα Γειτονιάς,
ΣΚΕ Μέσα Γειτονιάς,
Opinion & Action Services Ltd.

Ιστοσελίδα


Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 (CIVITAS).
Στόχοι του είναι:
1. Εντοπισμός και αξιολόγηση τοπικών προγραμμάτων υποστήριξης των ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εταίρων
2. Εντοπισμός πολιτικών και νομικών περιορισμών στην κάθε χώρα
3. Ανάλυση υφιστάμενων εργαλείων, οδηγιών και μεθόδων για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ
4. Ανίχνευση αναγκών εκπαίδευσης ανά χώρα και συναντήσεις με τα τοπικά υπουργεία
5. Ενθάρρυνση και άλλων πόλεων να αναπτύξουν το δικό τους ΣΒΑΚ


Επικεφαλής εταίρος:  Austrian Mobility Research FGM – Graz, Αυστρία
Προϋπολογισμός Δήμου: €64.403
Διάρκεια έργου: Σεπτ 2016 – Σεπτ 2019

Ιστοσελίδα


Στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθούν τεχνολογίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που αναμένεται να προσφέρουν ευκαιρίες ανάλυσης των επιπτώσεων της λήψης διάφορων πολιτικών αποφάσεων ούτως ώστε να μπορέσει να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία για τους Δήμους, τους δημότες αλλά και για το ευρύτερο αστικό περιβάλλον της πόλης. Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε 4 ευρωπαϊκές πόλεις συμπεριλαμβανομένου και της Λεμεσού. Το έργο SmartGov χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα JPI Urban Europe με την υποστήριξη του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, Ορίζοντας 2020.


Επικεφαλής εταίρος: Danube University Krems - Αυστρία
Προϋπολογισμός Δήμου: €12.000
Διάρκεια έργου: Απρ 2016 – Μαρ 2019

Ιστοσελίδα


Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 (CIVITAS) και ασχολείται με θέματα κινητικότητας/μεταφορών σε περιοχές με σημαντική τουριστική κίνηση και γι’ αυτό όλοι οι εταίροι προέρχονται από νησιά φημισμένα για τον τουρισμό τους.  Ο Δήμος Λεμεσού θα εφαρμόσει μέτρα που αφορούν τη διευκόλυνση της στάθμευσης στο κέντρο της πόλης και την αποφυγή της άσκοπης διακίνησης αυτοκινήτων στο κέντρο για εξεύρεση χώρου στάθμευσης, την πιλοτική εφαρμογή μηχανισμού για πρόσβαση στην παραλία από άτομα σε τροχοκάθισμα και θα εκπονήσει μελέτη για τη δημιουργία μιας Οικολογικής Διαδρομής μέσω θαλάσσης και μέσω στεριάς μέσα από την οποία ο τουρίστας θα μπορεί να επισκεφθεί τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Λεμεσού. Στη συνέχεια θα γίνει εφαρμογή των εισηγήσεων της μελέτης στη στεριά σε μία ακτίνα περίπου 2χλμ. με τη δημιουργία 2-3 σημείων παραλαβής διαφόρων μέσων αειφόρου κινητικότητας: πχ ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ποδήλατα, ηλεκτρικά σκούτερ κλπ και θα υπάρχουν σταθμοί φόρτισης.


Επικεφαλής εταίρος: Horarios do Funchal – Transportes Publicos SA - Πορτογαλία
Προϋπολογισμός Δήμου: €728.210
Διάρκεια έργου: Σεπτ 2016 – Αυγ 2020

Ιστοσελίδα


Tο έργο εδαφικής συνεργασίας «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα σε Πόλεις-Λιμάνια της Μεσογείου» (SUMPORT – Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities) στοχεύει στην αύξηση των ικανοτήτων των τοπικών αρχών στον σχεδιασμό ήπιας και βιώσιμης αστικής κινητικότητας, μέσω ανταλλαγής εμπειριών, υλοποίησης πιλοτικών δράσεων και κατάρτισης προσωπικού.


Επικεφαλής εταίρος: Central European Initiative – Trieste Italy
Προϋπολογισμός Δήμου: €254.414
Διάρκεια έργου: Φεβρ 2017 – Ιούλ 2019

Ιστοσελίδα


Στόχος του έργου ACUA (Autonomous Composting units for Urban Areas), είναι η ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό ενός συστήματος συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων και επεξεργασίας τους (μερικής ή και ολικής) στον ίδιο χώρο, χωρίς φυσικά τη δημιουργία της οποιασδήποτε όχλησης. Στο κέντρο των δράσεων αυτών βρίσκονται τα συστήματα που αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην τεχνολογία της κομποστοποίησης και είναι οι Αυτόνομοι Μηχανικοί Κομποστοποιητές (AMK) ή Autonomous Composting Units (ACU). Πρόκειται για αυτόνομες, κλειστές μονάδες κομποστοποίησης, χωρίς έκλυση οσμών ή απορροή διασταλαζόντων, που λειτουργούν με μηδενική σχεδόν ανθρώπινη παρέμβαση.


Συντονιστής: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης
Προϋπολογισμός Δήμου Λεμεσού: €270.000
Διάρκεια έργου: Δεκ 2017 – Μάη 2020

Ιστοσελίδα


To Έργο STIMULATING CITIZENS PARTICIPATION TO RECYCLE PROCESSES THROUGH THE IMPLEMENTATION OF BENEFITS SYSTEMS - Benefit As you Save (BAS) είναι ένα διακρατικό έργο το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Balkan Mediterranean 2014-2020.

Ο κύριος στόχος του Έργου είναι η αντιμετώπιση του κοινού προβλήματος των ιδιαίτερα χαμηλών ποσοστών ανακύκλωσης σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και στόχους. Το ‘Έργο επιδιώκει να συμβάλει στην αύξηση του ποσοστού των αστικών στερεών αποβλήτων που υφίστανται Διαλογή στην Πηγή και κατευθύνονται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή κομποστοποίηση.


Συντονιστής: Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης
Προϋπολογισμός Δήμου Λεμεσού: €140.000
Διάρκεια έργου: Δεκ 2017 – Οκτ 2019


Οι πόλεις μπορούν να κερδίσουν πολλά από την επιχειρηματικότητα, την ποικιλία των προσόντων και τη δημιουργικότητα που εμπεριέχει η πολιτισμιική ποικιλομορφία, δεδομένου ότι θα υιοθετήσουν πολιτικές και πρακτικές που διευκολύνουν την πολιτισμική διαδραστικότητα και δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό. Το Δίκτυο Διαπολιτισμικών Πόλεων συντονίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και υποστηρίζει τις πόλεις μέλη του να αναθεωρήσουν τις πολιτικές τους μέσα από το φακό της διαπολιτισμικότητας αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες στρατηγικές που θα τις βοηθήσουν να διαχειριστούν θετικά την πολιτισμική τους ποικιλομορφία και να αντιληφθούν το πλεονέκτημα της διαφορετικότητας.

Ο Δήμος Λεμεσού συμμετέχει και συντονίζει ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την πολιτισμική διαδραστικότητα, την κοινωνική συνοχή και στήριξη των ευάλωτων ομάδων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, δημιουργήθηκε το 2017 το Διαπολιτισμικό Συμβούλιο του Δήμου Λεμεσού.

Διαπολιτισμικές Πόλεις

Διαπολιτισμική Πόλη - Λεμεσός


Το έργο ΕύΠολις χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 και στοχεύει στην αντικατάσταση ή τον συνδυασμό των παραδοσιακών δαπανηρών μηχανικών συστημάτων τα οποία έχουν κατασκευαστεί για την προστασία του περιβάλλοντος, με φυσικά συστήματα για τη δημιουργία ανθεκτικών αστικών οικοσυστημάτων με κύκλο ζωής χαμηλότερου κόστους και ταυτόχρονα ενίσχυση της δημόσιας υγείας και ευεξίας. Οι στόχοι του έργου είναι να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των πόλεων με παρεμβάσεις κατάλληλων πινάκων πολεοδομικού σχεδιασμού και συνδημιουργίας βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς αστικών χώρων.

Ο ρόλος του Δήμου Λεμεσού στο Ευρωπαϊκό Έργο ΕύΠολις είναι η παρακολούθηση, υποστήριξη και συμβολή με δεδομένα που αφορούν τις τοπικές συνθήκες, μετρήσεις βελτιστοποίησης, δυνατότητες και τυχόν κενά που μπορεί να υπάρχουν αναφορικά με φυσικές λύσεις. Ο Δήμος Λεμεσού θα συνεισφέρει στη διεξαγωγή συμμετοχικής καινοτομίας μεικτής μεθόδου, η οποία θα επιτρέψει εξατομικευμένες παρεμβάσεις του έργου ΕύΠολις και μετρήσεις που αφορούν συμπεριφορικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, και επιπτώσεις στην υγεία μέσω των φυσικών λύσεων.

Επικεφαλής εταίρος:  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα

Προϋπολογισμός Δήμου Λεμεσού: €164.625

Διάρκεια έργου: Σεπτέμβριος 2020 – Αύγουστος 2024

Ιστοσελίδα έργου ΕύΠολις:

www.eupolis-project.eu

Κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του ΕύΠολις:

https://www.facebook.com/eupolis2020/ (@eupolis2020)

https://twitter.com/eu_polis (@eu_polis)

https://www.linkedin.com/company/eupolis/

Το ΕύΠολις έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης H2020-EU.3.5.2. , βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αρ. 869448.


\