Χριστόδουλος Καρύδης (1878 – 1885)

Γεννήθηκε στη Λάρνακα όπου μαθήτευσε στη Σχολή του γνωστού δασκάλου Δ. Θεμιστοκλή.

Μέλος της ελεγκτικής επιτροπείας της μητροπόλεως Κιτίου.

Εργάστηκε στην Ελληνική Πρακτορείαν Λεμεσού, κατόπιν έμπορος και ναυτιλιακός πράκτορας.

Πρώτος Δήμαρχος της Λεμεσού.  Απεβίωσε στις Πλάτρες όπου νοσηλευόταν.

΄Εγραψε γι’ αυτόν η εφημερίδα Αλήθεια «….Ο μακαρίτης μεγάλης απέλαυεν παρά τοις συμπολίταις του δημοτικότητος εφ’ ω και επί επταετίαν ολόκληρον εξελέγετο κατ’ επανάληψιν δήμαρχος πολλά δε κοινοφελή δημόσια έργα εγένοντο αυτού δημαρχεύοντος».

Παντρεύτηκε την εκ Λεμεσού Μαρίνα Νικολάου Φραγκούδη και απέκτησαν τέσσερα παιδιά, ένα αγόρι και τρία κορίτσια.