logo blank_gr
slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide7 slide8 slide9
Εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις

Πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο

Ανακοινώσεις

Εκπόνηση μελέτης και λεπτομερούς σχεδιασμού της Επίχωσης της Λεμεσού

Η επίχωση αποτελεί συνέχεια της Ακτής Ολυμπίων μπροστά από το κέντρο πόλης μέχρι το παλιό λιμάνι. Η αξιοποίηση του χώρου έχει ήδη γίνει σε μεγάλο βαθμό και μέσα από το Σχέδιο Περιοχής προβλέπεται η ολοκλήρωση της με τη δημιουργία πεζόδρομου παρά τη θάλασσα, ποδηλατοδρόμου καθ' όλο το μήκος, επιπλέον χώρου στάθμευσης και διαμόρφωση / χρησιμοποίηση κενών τμημάτων που παραμένουν αναξιοποίητα.

22
υφιστάμενη κατάσταση - προτεινόμενη μελέτη

Με το σκεπτικό αυτό έχει σχεδιαστεί και εκτελεστεί ήδη η ανάπλαση της Ακτής Ολυμπίων, με αποτέλεσμα τη θετική επίδραση στην όλη περιοχή κάτι που αντανακλάται και από τη χρήση από πολυάριθμους επισκέπτες καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Οι διάφοροι σχεδιασμοί και επεμβάσεις στη περιοχή του πυρήνα της πόλης από το 1974 και μετά έχουν επηρεάσει τον πολεοδομικό ιστό της πόλης με αποτέλεσμα ο σχεδιασμός στο παραλιακό μέτωπο του μώλου ο οποίος έχει γίνει από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως πριν το 1974, να χρειάζεται προσαρμογή ώστε να εντάσσεται και αυτή η περιοχή στον όλο σχεδιασμό της περιοχής του Κέντρου της Λεμεσού.

Η ανάπλαση όλου του παραλιακού μετώπου συμπληρώνεται με το σχεδιασμό που έχει ήδη εκπονηθεί για το παλιό λιμάνι και δυτικότερα με την κατασκευή της «Μαρίνας» και της Ακταίας Οδού μέχρι το νέο λιμάνι Λεμεσού.

23
πολυλειτοργικό παραθαλάσσιο πάρκο
Πρόταση
11
πολυλειτοργικό παραθαλάσσιο πάρκο
Πρόταση
23
πολυλειτοργικό παραθαλάσσιο πάρκο
Πρόταση
11
πολυλειτοργικό παραθαλάσσιο πάρκο
Πρόταση

Στόχοι

Η ανάγκη για αναδιαμόρφωση του μώλου βασίζεται στα νέα δεδομένα ανάπτυξης που χρονολογικά οριοθετούνται από το 2002 με το σχεδιασμό του «Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λεμεσού - πρόνοιες και μέτρα πολιτικής», αλλά και στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες των χρηστών του χώρου του μώλου που έχουν εντοπιστεί και τα οποία ορίζονται πιο κάτω:

Η επίχωση πρέπει να συνδεθεί τόσο λειτουργικά όσο και σημειωτικά με την υπόλοιπη πόλη με διάφορες προσβάσεις και διαμορφώσεις επί του παραλιακού μετώπου ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργική σχέση του κέντρου πόλης με τη θάλασσα αξιοποιώντας ευκαιρίες που απομένουν, χωρίς ωστόσο να παραβλέπονται γενικότερες αρχές σχεδιασμού που διέπουν το σύνολο της πόλης.

Τον καθορισμό της λειτουργικής σχέσης της περιοχής βόρεια του παραλιακού δρόμου με το παραλιακό μέτωπο που ορίζεται από το  μώλο, το παλιό λιμάνι και μικρή περιοχή δυτικά του λιμανιού όπου προγραμματίζεται η χωροθέτηση της μαρίνας με όλες τις παρεμφερείς      χρήσεις που είναι ενσωματωμένες στο σχέδιο της ευρύτερης περιοχής της μαρίνας.

Η ένταξη του παραλιακού μετώπου - μώλου, στη μελέτη βασίζεται στις πρόνοιες του Σχεδίου Περιοχής στο οποίο αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στον παράλιο χαρακτήρα της πόλης και αφορούν κυρίως στη λειτουργική και χωρική δομή του σχεδίου δημιουργώντας οπτικές και λειτουργικές σχέσεις παραλιακού μετώπου και ενδοχώρας

22
Υφιστάμενες φωτογραφίες επίχωσης

Παράμετροι Σχεδιασμού

(α)       Χώροι στάθμευσης.

Η αυξημένη ζήτηση σε χώρους στάθμευσης οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, κυρίως όμως εντοπίζεται:

  • Στη μεγάλη χρήση από το κοινό των εγκαταστάσεων της Ακτής Ολυμπίων.
  • Στη δημιουργία περισσοτέρων μονάδων (οικιστικών και γραφείων) στο βόρειο τμήμα του παραλιακού δρόμου.
  • Τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται με την κατασκευή στο ανατολικό άκρο της Επίχωσης Κέντρου Αναψυχής και του νέου Γ.Σ.Ο και την ανάγκη για εξεύρεση επιπλέον χώρων στάθμευσης.

Η πρόταση αφορά την επιμήκυνση του ανατολικότερου χώρου στάθμευσης και την ένωση του με τον μεσαίο ενώ ταυτόχρονα ακυρώνεται τμήμα του μεσαίου χώρου για τη λειτουργία του άξονα της οδού Ανεξαρτησίας και την ασφαλή έξοδο μακριά από τη φωτοελεγχόμενη συμβολή. Ο νέος σχεδιασμός προσφέρει αύξηση της χωρητικότητας σε περίπου 100 οχήματα.

Έχει σχεδιαστεί και εναλλακτική πρόταση για κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στον πιο πάνω χώρο χωρητικότητας περίπου 320 οχημάτων. Η ομάδα μελέτης εκφράζει τους σοβαρούς ενδοιασμούς της για τη δυνατότητα υλοποίησης  τέτοιου χώρου για λόγους κατασκευαστικού κόστους, ασφάλειας των χρηστών, παράνομη χρήση του χώρου, και έρεισμα για αύξηση της παραβατικότητας.

Προτείνεται επίσης εναλλακτική πρόταση κατασκευής νέου χώρου στάθμευσης στο δυτικό όριο της Επίχωσης το οποίο θα συνδεθεί με το χώρο στάθμευσης που διαμορφώνει η Αρχή Λιμένων στα πλαίσια της Ανάπλασης του Παλαιού Λιμανιού. Η εναλλακτική αυτή πρόταση προσφέρει 80 χώρους στάθμευσης. Ο σχεδιασμός έγινε σε συνεργασία με τους μελετητές του έργου Ανάπλασης του Παλαιού Λιμανιού και εντάσσεται στο χώρο. Θα πρέπει να γίνουν διαβουλεύσεις με την Αρχή Λιμένων για την υλοποίηση της πρότασης και τον τρόπο διαχείρισης του χώρου στάθμευσης.

23
Καφετερία 3D
11
Κυρίως  πεζόδρομος 3D
23
Αποβάθρες  3D
11
Αποβάθρες  3D

(β)       Χωροθέτηση ποδηλατοδρόμου.

Με την εφαρμογή του δικτύου ποδηλατοδρόμων σε τμήμα του παραλιακού μετώπου είναι αναγκαία η συμπλήρωση του στο χώρο του μώλου συνδέοντας την Ακτή Ολυμπίων με το παλιό λιμάνι όπως προβλέπει το βασικό δίκτυο του Σχεδίου Περιοχής. Ο ποδηλάτης μπορεί από το μώλο να κατευθυνθεί στους πόλους που δημιουργεί το ΤΕ.ΠΑ.Κ.  και το Κέντρο της Πόλης.

Ο ποδηλατόδρομος προτείνεται να χωροθετηθεί νότια των χώρων στάθμευσης μακριά από τους πεζόδρομους για να μην επηρεάζει την ασφαλή περιδιάβαση των πεζών. Σε συνεργασία με την Αρχή Λιμένων και τους μελετητές του έργου Ανάπλασης του Παλαιού Λιμανιού επιτεύχθηκε η σύνδεση του ποδηλατόδρομου μέχρι τα δυτικά όρια του παλαιού λιμανιού. Θα πρέπει να διευθετηθεί η συνέχιση του ποδηλατόδρομου είτε διαμέσου της Μαρίνας είτε βορειότερα ώστε να συνδεθεί μελλοντικά με την Ακταία οδό.

(γ)       Η λειτουργική και οπτική σύνδεση με τους κύριους άξονες βόρεια του παραλιακού δρόμου.

Η ανάγκη αποκατάστασης της λειτουργικής σχέσης και της σημειωτικής σύνδεσης του Κέντρου της Λεμεσού με την θάλασσα, αξιοποιώντας τους άξονες κυκλοφορίας, είναι πρωταρχικός στόχος του σχεδιασμού. Οι άξονες που αναγνωρίζονται όπως η οδός Ανεξαρτησίας, προέκταση Ιφιγενείας, ο πεζόδρομος Δημ. Χατζηπαύλου, Γ. Κατσουνωτού κ.ά παρέχουν τη δυνατότητα φυσικής και οπτικής σύνδεσης του κέντρου με τη θάλασσα δημιουργώντας στοιχεία αναγνώρισης τόσο από την πλευρά της θάλασσας όσο και από τους άξονες. Ως ο πιο δυνατός άξονας αναγνωρίζεται η οδός Ανεξαρτησίας.

(δ)       Η χωροθέτηση κτιρίου με χρήση εστιατορίου στο ανατολικό άκρο του μώλου.

Για το έργο έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός ιδεών και έχει ήδη ανατεθεί η εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας του, τα αποτελέσματα της οποίας θα τεθούν ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.

23
πανοραμικές εικόνες του πάρκου
11
πανοραμικές εικόνες του πάρκου
23
πανοραμικές εικόνες του πάρκου

(ε)        Χωροθέτηση μικρού αμφιθεατρικού πλατώματος για εκδηλώσεις θεματικές και αναψυχής.

(στ)     Κατασκευή αναψυκτηρίων και αποχωρητηρίων.

Ήδη έχουν κατασκευαστεί δημόσια αποχωρητήρια σε αντικατάσταση των λυομένων, και με προοπτική την κατασκευή αναψυκτηρίου σε παρακείμενο ελεύθερο χώρο. Επιπλέον χωροθετείται ακόμη ένα αναψυκτήριο με αποχωρητήρια.και ένα περίπτερο.

(ζ)        Πεζόδρομοι – ιεράρχηση.

H ανάγκη επαφής του περιπατητή με το υγρό στοιχείο καθόρισε τη δημιουργία νέας πορείας των πεζών με αρχική θέση στην υφιστάμενη θωράκιση από βράχους. Με την τοποθέτηση στο χώρο διαφόρων γλυπτών διαφάνηκε η ανάγκη προβολής τους αλλά και ένταξης τους σε μία εναλλακτική πορεία πεζών.

Σε συνδυασμό με τις νέες παραμέτρους η μελέτη προτείνει την υφιστάμενη πορεία πεζών σαν τον κύριο πεζόδρομο σε συνδυασμό με πλατώματα στη θάλασσα και δημιουργεί δευτερεύουσα πορεία, περιβάλλοντας τα γλυπτά και διαχωρίζοντας χώρους πρασίνου και πλατείες για οργάνωση εκδηλώσεων.

(η)       Ενίσχυση παιχνιδότοπων και χώρου για Skateboard

Στο σχεδιασμό για την αναδιαμόρφωση του μώλου λαμβάνονται επίσης υπόψη τα πιο κάτω δεδομένα:

(α) Υφιστάμενα σιντριβάνια.
(β) Υφιστάμενα γλυπτά.
(γ) Υφιστάμενες διαμορφώσεις χώρων πρασίνου από διάφορες εταιρείες.
(δ) Η φθορά λόγω χρόνου, καιρικών συνθηκών, περιβάλλοντα χώρου (θάλασσα),ανθρώπινου παράγοντα κλπ.
(ε) Η προσβασιμότητα από όλα τα άτομα.

 

 

 
epohi