Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού με τις 60.000 τόμους που διαθέτει, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες Βιβλιοθήκες της Κύπρου, που εξυπηρετεί σήμερα, όχι μόνο το γενικό αναγνώστη, αλλά επίσης το μαθητή και το φοιτητή, καθώς και πολλούς ξένους, τόσο επισκέπτες, όσο και μονίμους κατοίκους της πόλης. Διαθέτη ακόμη μεγάλο και αξιόλογο παιδικό τμήμα.

Κυπρολογικό Τμήμα

Ουσιαστικός πλούτος για τον οποίο πραγματικά ξεχωρίζει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού είναι το σημαντικότατο κυπριολογικό της τμήμα, που περιλαμβάνει σπάνιες κυπριακές εκδόσεις, παλιές και συχνά πλήρεις σειρές εφημερίδων και περιοδικών - παγκύπριας εμβέλειας και τοπικής - που πάνω πίσω στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Το Λεμεσιανό περιοδικό "Αβγή" σώζεται σε πλήρη, πρωτότυπη σειρά μόνο στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού.

Υπάρχει συστηματικός εμπλουτισμός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με εφημερίδες, λογοτεχνικά περιοδικά, επιστημονικές επετηρίδες, καθώς επίσης και κυπριολογικές εκδόσεις.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το κτίριο είναι υπό ανακαίνιση και η Δημοτική Βιβλιοθήκη στεγάζεται και λειτουργεί προσωρινά στο κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης στον παραλιακό δρόμο.