ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Oραμα

Η Δημοτική Μηχανή

Αναπτυξιακά έργα

Ο Δήμος Λεμεσού ως
Πολεοδομική Αρχή

Κυκλοφοριακά και
Οδικά έργα

Υγεία /Καθαριότητα/
Περιβάλλον

Κοινωνική Μέριμνα

Νεολαία και Αθλητισμός

Πολιτιστική Δράση

Δωρεές

Επιτροπές

Αναπτυξιακά έργα

Σχέδιο Πόλης

Υδατόπυργος

Πλατεία Ηρώων

Εμπορικό Κέντρο Δήμου Λεμεσού στην οδό Φραγκλίνου Ρούσβελτ

Δημοτική Αγορά

Β' Δημοτική Αγορά (Μικρό Παντοπωλείο)

Διάφορα άλλα αναπτυξιακά έργα

Main Page

©2000 Cytop Net